Lisa alumn från Linnéuniversitetet

Alumnreportage: Lisa jobbar som projektsamordnare

Efter examen från programmet internationella samhällsstudier, inriktning politik och samhällsanalys, valde Lisa att läsa vidare på ett masterprogram i krishantering och fredsbyggande. Ett val som gav Lisa ett internationellt jobb vid Europeiska CBRNE-centret i Umeå.

Lisa är glad över att hon valde just programmet internationella samhällstudier som start på sitt yrkesliv.

– Utbildningen var viktig för mig i min karriär då jag fick en bred grund att stå på och kunde med detta lättare avgöra vad jag tycker är intressant att arbeta med. Dessutom gav den internationella inriktningen, tillsammans med engelskan, en bra förberedelse för att kunna arbeta internationellt tillsammans med personer från andra länder, berättar Lisa.

Lisa upplevde att lärarna var väldigt stöttande och att utbildningen gav utrymme för henne att växa i den riktning hon nu har på sin karriär. Idag jobbar hon på Europeiska CBRNE-centret i Umeå.

– Vid centret har jag fått erfarenheter i CBRNE-frågor i såväl Europa som i Sverige. CBRNE står för chemical, biological, radiological, nuclear, explosives - på svenska kan man för att förenkla kalla det farliga ämnen, förklarar Lisa.

I rollen som projektsamordnare ser Lisas arbetsdagar lite olika ut.

– På centret arbetar jag med projektsamordning, administration, kommunikation, och rapportering. Förutom detta är mina arbetsuppgifter kopplade till att underlätta för verksamheten på många olika sätt, till exempel inom inköp, bokning av möten och arbetsmiljö, fortsätter Lisa.

Jobbet fick hon tack vare att hon hade en praktikplats på centret under sin masterutbildning. Lisa rekommenderar andra att ta vara på chansen att ha praktik.  

– Mitt tips är att ta de chanser och möjligheter man får och att ibland se sig om efter jobb/praktik i närområdet. Jag valde att under min praktikperiod stanna i staden där jag studerar, trots att många av mina studiekamrater valde att söka sig till större städer eller organisationer, vilket jag inte ångrar idag, avslutar Lisa.

Fotograf: Mattias Pettersson