Molly McGregor alumni Linnaeus University

Alumnreportage: Molly studerar hur människor uppfattar och tar in information i sin arbetsmiljö

Molly McGregor har läst masterprogrammet psykologi, arbets- och organisationspsykologi. Idag arbetar hon vid universitetet Strathclyde i Glasgow.

– Jag upplevde studiemiljön vid Linnéuniversitetet som något positivt. Alla var så måna om att jag som internationell student skulle känna mig välkommen och inkluderad. Det svenska sättet att utbilda studenter skiljer sig mot vad jag är van vid på så vis att det är mer flexibelt och att vi bara läser en kurs i taget. Det var många internationella studenter i min klass vilket gjorde att jag träffade människor från olika kulturer och med olika bakgrund.

Idag arbetar hon som doktorand (Marie Curie Early-Stage Researcher) och forskar inom DoSSIER-projektet vid universitetet Strathclyde i Glasgow.

– Det är ett projekt som är finansierat av EU och det deltar människor med olika bakgrund ifrån länder runt om i Europa. Syftet med projektet är att få insikter i hur människor uppfattar och tar in information i sin arbetsmiljö.

Molly tycker att masterprogrammets internationella perspektiv är intressant och att det har varit betydelsefullt i yrkeslivet.

– Det har gjort mig öppen för att ta mig an nya utmaningar och jag har utvecklat mitt sätt att tänka. Under utbildningen arbetade vi ofta i grupper vilket jag tror förbereder en inför yrkeslivet.

Det är en bred utbildning som täcker flera olika områden.

– Det gör det möjligt för studenterna att hitta ett område som man tycker är mer intressant. Att det är en så bred utbildning tror jag är en fördel när man ska skriva sitt examenarbete för det hjälper en att reflektera och hitta ett forskningsområde som man vill fördjupa sig i.

Studenterna har stor frihet att på egen hand planera sina studier och det är viktigt att man inte är rädd för att ta egna initiativ.

– Utbildningen ger oss friheten att vara kreativa med våra studier. Jag tror att utbildningen passar den som har lätt att motivera sig själv och tar ansvar för sitt eget lärande.