Tanja alumn från systemvetarprogrammet, Linnéuniversitetet

Alumnreportage: Tanja arbetar som teamchef och lösningsarkitekt

Tanja har läst systemvetarprogrammet och jobbar idag på Capgemini i Växjö, som teamchef och lösningsarkitekt. Tanja la mycket fokus på programmering under sina studier och eftersom det är stor brist på programmerare på marknaden så hade hon flera jobberbjudanden efter utbildningen.

– För min del var programmeringen det mest intressanta. Därför valde jag att läsa fyra programmeringskurser istället för att ha praktik. Utbildningen i sig är rolig och rätt så krävande men innehåller mycket variation. Vi hade ofta grupparbeten, individuella arbeten och tentor inom en kurs. Det krävs en del disciplin för att ta sig igenom det men det gav också mycket bra erfarenheter, säger Tanja.

Tanja ser framtiden som ett stort nav av möjligheter, variationen i både utbildningen och hennes jobb gör att det känns som att hon har möjlighet att testa på lite vad som helst inom IT och digitalisering. Hon berättar att det bara är hon själv som sätter begränsningarna.

– De tips hon vill ge inför arbetslivet är att våga fråga och var nyfiken. Våga testa på olika saker, det är otroligt svårt att efter bara en utbildning veta exakt vad det är man vill jobba med. IT-världen är en stor värld att utforska, berättar Tanja.

Hon fortsätter och säger att det bästa med hennes jobb är att ingen dag är den andra lik, hon ser aldrig hur hon skulle kunna bli uttråkad eller rastlös. Hon poängterar också vikten av bra kollegor.

– Det finns ingen vanlig dag på jobbet men ofta har jag en programmeringsändring som ska planeras och designas, sedan fördelar jag arbetet mellan alla i projektet. Efter det har jag kanske samtal med en medarbetare eller en rekryteringsintervju. Och efter det kanske någon i teamet behöver support i deras kodning eller så har jag ett möte med kund om förbättringar, säger Tanja.

Tanja kan rekommendera systemvetarprogrammet.  

– Är du intresserad av IT, digitalisering och hur organisationer kan utvecklas med hjälp av digitalisering är detta rätt program. Du får både perspektivet hur en verksamhet kan utvecklas, effektiviseras och växa med hjälp av digitalisering samtidigt som du får möjligheten att lära dig grunderna i hur systemen kan programmeras, avslutar Tanja.