parkeringskarta Växjö

Ändrade parkeringsavgifter 1/12 och förbud mot nattparkering på campus i Växjö

Den 1 december höjs parkeringsavgifterna för universitetets parkeringar på campus i Växjö till 2 kronor/timme. Avgiften för parkeringsplatserna med laddstolpar för elbilar höjs till 5 kr/timme.

Samtidigt införs parkeringsförbud nattetid på universitetets alla parkeringsplatser. Du som är student och bor på campus, kontakta ditt bostadsbolag för att hyra parkeringsplats på deras boendeparkering.

Universitetet förfogar över nästan 1 000 parkeringsplatser på campus i Växjö. Antalet platser med laddstolpar för elbilar ökas nu från 20 till drygt 50 platser. Arbetet med att sätta upp fler laddstolpar är påbörjat och blir klart under 2023.

– När det gäller våra laddplatser så behöver vi justera priset som en konsekvens av det stigande elpriset, berättar David Svensson, chef för lokal- och serviceavdelningen vid Linnéuniversitetet.

– Vi bedömer att de höjda priserna för laddplatserna gör att elbilarna sannolikt endast står vid en laddplats under laddning. Efter att de är fulladdade är det troligt att de flesta flyttar sina elbilar till de vanliga parkeringsplatserna. På så sätt blir laddplatserna tillgängliga för fler.