speglingar

Angående invasionen av Ukraina

Linnéuniversitetets krisledning har aktiverats med anledning av den ryska invasionen av Ukraina. Krisledningen följer noga utvecklingen i Ukraina och Ryssland.

– Det dramatiskt ökande hotet om vidgade krigshandlingar gör att konflikten inte gäller bara Ryssland och Ukraina utan oss alla, säger Peter Aronsson, rektor vid Linnéuniversitetet.

Ett mindre antal studenter från Ukraina och Ryssland finns på plats vid Linnéuniversitetet, och de har kontaktats och erbjudits stöd. Universitetet har inte några medarbetare på plats i Ukraina.

De svenska och europeiska universitetssammanslutningarna ger sitt kollegiala stöd och sin solidaritet till Ukrainas lärosäten, personal och studenter. Läs Sveriges Högskole- och Universitetsförbunds uttalande, och här finns uttalandet från the European University Association.

– Vi på Linnéuniversitetet ställer oss också självklart bakom dessa kraftiga fördömanden av den ryska aggressionen, säger Peter Aronsson.

Läs mer