Porträttbild på Anna

Anna Jungstrand blir Sveriges första professor i sakprosa

Under onsdagen fattade Linnéuniversitetets rektor Peter Aronsson beslutet att det blir Anna Jungstrand som tillträder Natur & Kulturs professur i sakprosa. Med sin breda erfarenhet som bland annat lektor och forskare i litteraturvetenskap möter hon de efterfrågade kriterierna. Jungstrand blir därmed Sveriges första professor i sakprosa.

Tack vare ett unikt samarbete mellan Natur & Kultur, Författarförbundet, Läromedelsförfattarna och Linnéuniversitetet blir Natur & Kulturs professur i sakprosa äntligen verklighet.

Under onsdagen blev det klart att uppdraget går till Anna Jungstrand, forskare och lektor i litteraturvetenskap samt sakprosaförfattare. Jungstrand är också en flitigt anlitad föreläsare, med bakgrund som frilansande kulturjournalist.

– Vi är glada över att ha rekryterat Anna Jungstrand, som har en idealisk bakgrund för att kunna utveckla forskning och utbildning på sakprosaområdet, säger Hans T Sternudd, dekan vid fakulteten för konst och humaniora.

Skrivit bok om 60-talets dokumentarism

Hennes senaste bok kom 2020, Det dokumentära och litteraturen. Den handlar om dokumentärlitterära strategier och den svenska dokumentarismen under 1960-talet, där hon experimenterar med det akademiska skrivandets form för att utmana förgivettagna ramar och synliggöra skrivprocessens inverkan på analys, fakta och forskningsresultat.

– Jag ser stora möjligheter med den här professuren och är särskilt glad att den förläggs till en humanistiskt och estetiskt grundad miljö med kreativt skrivande, litteratur- och filmvetenskap. Det ger svensk sakprosaforskning en något annan startpunkt än motsvarigheten i våra grannländer där den främst vuxit fram ur språkvetenskapliga och lingvistiska miljöer. Jag hoppas att vi på så sätt kan bidra med andra perspektiv till den skandinaviska forskningsfronten och hitta spännande utbyten, säger Anna Jungstrand.

Anna Jungstrand disputerade 2013 vid Stockholms universitet med doktorsavhandlingen Det litterära med reportaget – om litteraritet som journalistisk strategi och etik och har sedan dess fortsatt undersöka relationer mellan estetiska uttryck och faktaförmedling.

Ingen sakprosaforskning i Sverige tidigare

Sakprosa, det vill säga faktabaserad litteratur som till exempel reportage, historia, biografier, läromedel, debattböcker, populärvetenskap och reseskildringar – spelar en avgörande roll för det offentliga samtalet, inte minst i en tid av infodemi och avsiktlig desinformation. Ändå finns det, till skillnad från andra nordiska länder, ingen forskning med inriktning mot sakprosa i Sverige. Tills nu.

– Akademin är den främsta företrädaren för det fria sökandet efter kunskap. För att kunskapen ska sättas i rörelse för en hållbar samhällsutveckling räcker det inte att den finns, den behöver göras tillgänglig i former som passar både kunskapsintresse och målgrupp. Kunskapsområdet är viktigare än någonsin när starka krafter söker bortse från vetenskaplig grund för sin världsbild och som beslutsunderlag, säger Linnéuniversitetets rektor Peter Aronsson.

Natur & Kulturs professur i sakprosa blir den första svenska professur som uppmärksammar och arbetar med frågor om den estetiska gestaltningen av sakprosa. I och med detta kommer Linnéuniversitetet att leda den nationella utvecklingen inom det akademiska sakprosaområdet.

Författarforum där forskning och offentlighet kan mötas

– Viktig är också den samverkansaspekt som syns redan genom att initiativet till professuren tagits tillsammans med utomakademiska aktörer. Frågor om litterär sakprosa och spänningsförhållanden mellan estetiskt uttryck och faktainnehåll, är högaktuella i samtidsdebatten och Sverige behöver forum där forskning, offentlighet och yrkesverksamma författare kan mötas, säger Anna Jungstrand.

Professuren förläggs till fakulteten för konst och humaniora vid Linnéuniversitetet. Huvudfinansiären Natur & Kultur bidrar med en miljon kronor per år i fem år, samtidigt som Läromedelsförfattarna och Författarförbundets sakprosasektion Minerva går in med 250 000 kronor vardera per år under lika lång tid.

Anna Jungstrand kommer närmast från en tjänst som forskare och lektor i litteraturvetenskap vid Mälardalens universitet och tillträder professuren vid Linnéuniversitetet i augusti 2023.

Kontakt

Anna Jungstrand, lektor, 016-15 36 20, anna.jungstrand@mdu.se

Hans Sternudd
, dekan, 072-594 17 10, hans.sternudd@lnu.se
Grethe Rottböll
, ordförande Författarförbundet, 070-777 58 59, grethe.rottboll@forfattarforbundet.se
Per Kornhall
, ordförande Läromedelsförfattarna, 070-499 88 80, per.kornhall@laromedelsforfattarna.se
Per Almgren
, vd Natur & Kultur, 070-650 92 33, per.almgren@nok.se