Människor i rörelse på Universitetskajen

Så många sökte till Linnéuniversitetet VT 2023

I takt med att samhället sakta återhämtar sig efter pandemin har antalet sökanden till Sveriges lärosäten som förväntat minskat något. Totalt är det 231 000 som sökt utbildning till vårterminen 2023, vilket är en minskning med knappt fem procent jämfört med i fjol. Linnéuniversitet följer samma mönster och minskar med åtta procent, men är ändå det femte mest sökta lärosätet i landet.

Trenden med färre sökanden håller som förväntat i sig även inför kommande vårtermin. Enligt ansökningsstatistiken från UHR (Universitets- och högskolerådet) är det 37 753 som sökt till Linnéuniversitetet och vårterminen 2023, vilket är ungefär 3 000 färre än motsvarande siffror för 2021.

– Vi tappar något i söksiffrorna, men ser vi på det med lite perspektiv är vi närmast tillbaka i ett normaliserat läge efter toppnoteringarna under pandemin. De söksiffror vi ser nu är fortfarande det tredje högsta antalet ansökningar vi någonsin haft inför en vårtermin, säger Peter Citron, chef för antagningen vid Linnéuniversitetet.

När det gäller ansökningar till utbildningsprogram minskar Linnéuniversitetet med cirka 18 procent (från 4 159 VT2022 till 3 393 VT2023), medan söksiffrorna för fristående kurser minskar med ungefär sju procent  jämfört med rekordsiffrorna för två år sedan (från 37 391 VT2022 till 34 761 VT2023).

– I nationell jämförelse står vi oss väl trots nedgången. Linnéuniversitetet har få program, men ett stort utbud med fristående kurser. När antalet sökande till kurser minskar slår det tydligt igenom på våra ansökningssiffror. Nationellt ser vi att lärosäten med stor andel fristående kurser minskar mer än de som har en stor andel utbildningsprogram, avslutar antagningschef Peter Citron.

Utvecklingen av totalt antal ansökningar inför vårterminer vid Linnéuniversitetet de senaste fem åren:

VT2019:        33 047
VT2020:        37 521
VT2021:        46 636
VT2022:        41 032
VT2023:        37 753

Det första antagningsbeskedet kommer i början av december. Sista dag för att tacka ja eller nej till sin plats är 19 december innan det andra och sista antagningsbesked kommer 22 december.