Studenter som pluggar

Antagningsstatistik våren 2023 – tillbaka i normalläge

Antalet antagna till högskoleutbildningar i Sverige våren 2023, har minskat med ungefär en procent jämfört med i fjol. Även Linnéuniversitet har färre antagna. Då kursutbudet är stort jämfört med andra lärosäten, minskar vi också något mer än genomsnittet och är nu tillbaka på samma normala nivåer som innan pandemin. Linnéuniversitetet är fortfarande det fjärde största lärosätet sett till antalet antagna studenter till VT23.

Jämfört med vårterminen 2022 är det omkring sex procent färre studenter som är antagna till kurs eller program vid Linnéuniversitetet till vårterminen 2023.

Inför vårterminen 2023 har totalt 21 980 studenter antagits, varav 553 till program och 21 466 till kurser. Motsvarande siffror för 2022 var 23 394 totalt varav 606 till program och 22 840 till kurser.

– Linneuniversitetet minskar då vi har ett stort kursutbud som ökade upp siffrorna extremt mycket under pandemin. Nu tappar vi, men det är ändå det tredje bästa året sett till antalet antagningssiffror någonsin för en vårtermin, säger Maja Rudhe, sektionschef för studentrekrytering.

Även om det totala antalet antagna minskar våren 2022 jämfört med förra året, så tar 22 av totalt 37 universitet och högskolor in fler studenter jämfört med förra våren. Vid första urvalet till vårterminen 2023 har 37 universitet och högskolor antagit 195 886 studenter. Motsvarande siffror för 2022 är 198 502 antagna.

Senast den 19 december måste de som antagits lämna svar på om de vill ha sin studieplats. Därefter kommer det andra antagningsbeskedet de 22 december, då en reserverna får veta om de kommit in.

Mer information