Årets lärare

Årets lärare utsedda!

Nu är det klart vilka som Linnékåren utsett till årets lärare. I Kalmar blev det Cecilia Holmqvist och i Växjö fick Mats Trondman utmärkelsen. Den hedersfulla utmärkelsen baseras på Linnékårens medlemmars nomineringar.

En av alla motiveringar om Cecilia var:
”Hon lägger så otroligt mycket tid på sina studenter och gör allt för att förklara fysik på ett förståeligt sätt. Hon är inte rädd för att ändra på tidigare lärares upplägg för att förenkla för studenterna. Hon är den bästa läraren jag haft.”

En av alla motiveringar av Mats var:
”Han är trevlig, bra på att lära ut, lyhörd och diskuterar bra med sina studenter. Varje fundering och fråga möts med entusiasm och bejakas av Mats, och alla hans föreläsningar känns givande.”

Linnékåren överlämnade diplom och blommor till Mats och Cecilia för att hylla deras insatser.