Händer som håller pusselbitar

Artikel i Svenska Dagbladet om Sveriges integrationsproblem

Mats Hammarstedt medverkade den 5 september 2022 i en artikel i Svenska Dagbladet. I artikeln diskuterade olika forskare lösningar på Sveriges integrationsproblem.

https://www.svd.se/a/kEW6pv/forskare-det-kravs-for-att-losa-integrationen