Studenter som äter lunch

Examensarbeten av LNU-studenter bland de bästa i tävlingen Automation Student 2021

Två examensarbeten i maskinteknik på grund- och masternivå placerades sig bland de fyra bästa studentarbetena i tävlingen Automation Student 2021.

Två studenter på högskoleingenjör programmet Högskoleingenjör, makinteknik och två studenter från masterprogrammet Simuleringsdriven produktutveckling på Linnéuniversitetet blev uppmärksammade under tävlingen. Examensarbetena utfördes inom Smart-IAT projektet, vår demonstrationsmiljö för smart och innovativ automatisering i tillverkningsindustrin.

Osama Ziadas och Konstantina Tzivleris examensarbete, Förstudie om införandet av automation i monteringsprocessen, fick högt betyg med motivering: ”i övergången till mer automatiserade monteringsprocesser är det många steg som kräver nya sätt att tänka. I detta arbete utvecklar författarna på ett utmärkt sätt en automatisering av en tillverkningsprocess. Samspelet mellan människa och robot får en central roll, vilket tillför många viktiga aspekter.”

Martin Håkansson Burelius och Dennis Blomqvists examensarbete, Off-line-programmering av en industriell robotcell för automatiserad additiv tillverkning: en nybörjarvänlig dokumentation, blev uppmärksammat för att ha tagit fram ”en intressant vinkling av additiv produktion med bra praktiska inslag och god ambition att ta fram en pedagogisk instruktion. Tekniken som analyseras har stor relevans för flera komplexa system och tillämpningar och löser historiskt svåra problem på ett innovativt sätt.”

På bilden, från vänster till höger: Osama Ziada, Jetro Pocorni, Peter van Der Brug, Sina Urban, Abhikaran Amitkumar Bhatia och Martin Håkansson Burelius. 

 

Automation Region arrangerar Automation Student - en årlig studenttävling för de bästa automationsrelaterade examensarbetena. I urvalsprocessen värderades examensarbeten från ett tiotal högskolor och universitet runtom i landet.