Foto på en av talarna

Baltic Sea Region/Emerging Markets & China Day 2022

Den 17 oktober höll kunskapsplattformen Global Mind vid Linnéuniversitetet sin årliga konferens med fokus på tillväxtmarknader.

Tonvikten lades också på Ukraina och kriget där. Kommer världssamfundet att kunna skapa en mer lovande, strukturellt välbaserad politisk och ekonomisk framtid – eller kommer världen att få se framväxten av ännu mer nationalism och nytt internationellt samarbete utanför det västra halvklotet? Hur är det med framtidens geografi för produktion, arbetsmarknad och transporter? Dessa och andra frågor diskuterades på konferensen.

Flera av talarna betonade inflationens inverkan på den ekonomiska tillväxten i Östersjöregionen. Även om situationen ser tuff ut just nu, finns det också vissa möjligheter i framtiden, eftersom europeiska företag är tillbaka för att stödja sin produktion eller åtminstone hitta alternativa leverantörer i Europa. Detta initiativ stöds av Europeiska unionen i några av deras framtida program.

Talarna var:

  • Lena Sellgren, chefsekonom, Business Sweden, om utvecklingen inom världshandeln och i svensk utrikeshandel.
  • Jörgen Kennemar, Senior Economist, Swedbank, om råvarumarknader och leveranssnedvridningar ur ett svenskt perspektiv.
  • Laura Solanko, PhD och Deputy Head of BOFIT (The Bank of Finland Institute for Emerging Economies), om utvecklingen i Ryssland, Ukraina med flera.
  • Agnese Buceniece, acting Chief Economist vid Swedbank Lettland, om ekonomiska perspektiv för de baltiska länderna, främst Lettland, och krigets inverkan på de baltiska länderna.
  • Michael Grömling, professor och Head of the Research Group Macroeconomic Analysis and Forecast at the Institute of the German Economy Köln om effekterna av globala utbuds- och transportsnedvridningar på företag och ekonomin som helhet
  • Hubert Fromlet, affilierad professor vid Linnéuniversitetet, om ofta "bortglömda" ekonomiska och sociala utmaningar för Kina och Indien.