Linnéuniversitetet

Fyra nya forskarskolor inom humaniora och samhällsvetenskap

Vetenskapsrådet har beviljat bidrag till fyra nya forskarskolor inom humaniora och samhällsvetenskap vid Linnéuniversitetet. Forskarskolorna samlar doktorander med en gemensam ämnesinriktning och är samarbeten mellan flera lärosäten.

Multimodalitet och intermedialitet: Humanistisk forskning i en digital värld (MIDvärld)

 • Samarbete mellan: Örebro Universitet (samordnare) och Linnéuniversitetet
 • Beviljade medel: 19,5 miljoner kronor, under 4 år
 • Doktorander: Totalt 9 st, varav 4 på Linnéuniversitetet
 • Kontakt: Beate Schirrmacher, docent i litteraturvetenskap

– Forskarskolan MIDVärld förser nästa generations humanistiska forskare med verktyg som kan bidra till att lösa den digitala kommunikationens utmaningar, säger Beate Schirrmacher.
 
– Vi har idag otaliga möjligheter att blanda texter, bilder, musik i alla möjliga sammanhang på nätet. Men vet vi alltid vad det är vi säger och hur meddelanden förändras när de byter kontext? Multimodala och intermediala perspektiv kan hjälpa oss att bättre förstå hur digitaliseringen har förändrat vårt sätt att kommunicera, hur den bidrar till desinformation och filterbubblor, men också till en bättre förståelse för hur hållbar, trovärdig och engagerad kommunikation kan se ut, säger Beate Schirrmacher.

Data, kultur och samhälle: Kritiska perspektiv. En nationell forskarskola i digital humaniora

 • Samarbete mellan: Uppsala universitet (samordnare), Umeå universitet, Göteborgs universitet och Linnéuniversitetet
 • Beviljade medel: 7,8 miljoner kronor, under 4 år
 • Doktorander: forskarskolan är ett nätverk som sammankopplar redan befintliga doktorander inom området
 • Kontakt: Koraljka Golub professor i biblioteks- och informationsvetenskap 

– Att studera sambandet mellan data, kultur och samhälle påstås ofta vara en framgångsfaktor för värdeskapande, i en värld där teknologin förändras i snabb takt. Trots att det sedan tidigare finns utbildningar och projekt inom digital humaniora i Sverige, finns det inga forskarskolor som fördjupar kunskap och utvecklar nätverk i relation till digital forskning, dess metoder, verktyg och perspektiv, säger Koraljka Golub.
 
– Forskarskolan i Digital humaniora kommer att stärka det framtida utbudet av kompetenta forskare inom digital humaniora. Den kommer att koppla samman doktorander över hela Sverige via gemensamma kurser, seminarier, workshops och en sommarskola i digitala metoder, säger Koraljka Golub. 

Demokratins framtid: Kulturella analyser av illiberal populism i krisernas tid

 • Samarbete mellan: Göteborgs universitet (samordnare), Lunds universitet, Linköpings universitet, Linnéuniversitet, Södertörns högskola och Uppsala universitet.
 • Beviljade medel: 21 miljoner kronor, under fyra år
 • Doktorander: totalt 10 st, varav 1 på Linnéuniversitetet
 • Läs mer om forskarskolan: Nyhet från Göteborgs universitet

Läsningens och källkritikens omvandling i digitala kulturer

 • Samarbete mellan: Högskolan i Borås (samordnare), Södertörns högskola, Lunds universitet, Uppsala universitet, Umeå universitet och Linnéuniversitetet.
 • Beviljade medel: 23 miljoner kronor, under 4 år
 • Läs mer om forskarskolan: Nyhet från Högskolan i Borås