Byggstudenter i Aula Sienna, Kalmar

Byggstudenter fick inspiration för att bygga vidare

En stor buss fullastad med glada byggstudenter från campus Växjö anlände i onsdags till Universitetskajen i Kalmar.

Planen var att det skulle genomförts en Byggmästaredag likt den som gick av stapeln 2020 men på grund av pandemin fick det flyttas och ställas om ett par gånger innan det till slut landade i att bli en Byggstudentdag - en dag med syfte att ge studenterna information om karriärvägar efter utbildningen, inspiration kring ledarskap samt skapa nätverk och ingångar till byggindustrin i Kalmarregionen.

Göran Elmqvist och Anders Gärdsmark
Anders Gärdsmark, regionchef Byggföretagen i Syd och Göran Elmquist, Byggföretagen Kalmar län .

Efter morgonfika inledde Göran Elmquist från Byggföretagen Kalmar län med att hälsa välkommen. Under ledning av dagens moderator Anders Gärdsmark, regionchef Byggföretagen Syd bjöds sedan studenterna på en rad intressanta inspel. Vi fick bland annat lyssna till Göran Cars, professor i samhällsbyggnad vid KTH och stadsutvecklare i Kiruna om hur det är att vara ledare i stora projekt.

Göran Cars
Göran Cars, professor i samhällsbyggnad och stadsutvecklare i Kiruna.

 

På ett oerhört engagerande sätt berättade Cars om flytten av Kiruna stad och om hur han besökte såväl syjuntor som PRO, kulturföreningen och förskolor för att ta reda på vad Kirunaborna ville ha och vad den nya staden behövde.

Ola Lövgren, projektdirektör på Skanska Sverige, med en stor ryggsäck av kunskap delade med sig av sina erfarenheter av att leda i byggbranschen.

 - Det är vad denna dag handlar om säger Göran Elmquist från Byggföretagen. Det är inte ovanligt att just dessa studenter får ett första jobb med ledaransvar och vi hjälper gärna till att utrusta dem med värdefulla tips inför framtiden. Att anordna dessa dagar i Kalmar är också en förhoppning om att en del av dem kan tänka sig att se något av företagen i Kalmarregionen som en möjlig framtida arbetsplats.

Josefine Andersson, utbildad byggingenjör vid Linneuniversitet, berättade hur det varit att vara nyexaminerad byggingenjör mitt i en pandemi, och de kunskaper och erfarenheter hon fått med sig på vägen av att prova flera olika jobb under ganska kort tid.

Efter lunch fick studenterna guidad tur runt på universitetskajen av Ted Durdel, kommunikatör och Christel A Olsson, eventkoordinator.

Dagen avslutades med att Christel Olsson, huvudprojektledare på Linnéuniversitetet för bygget av Universitetskajen, berättade om hela processen kring att skapa ett stadsintegrerat universitetet. Ett stort och unikt bygge med ledorden att universtetet skulle placeras sjönära, kommunikationsnära och stadsnära och med de utmaningar - och belöningar - som varit på vägen.

Följ med in på Byggstudentdagen:

Dagen arrangerades av Linnéuniversitetet tillsammans med Byggföretagen och Kalmar läns Byggmästareförening. Varmt tack till dessa samarbetspartners som möjliggjorde denna dag för våra studenter!

Dagen var en del av Kalmarmöten. Kalmarmöten är aktiviteter som synliggör och förenar Linnéuniversitetet med invånare, näringsliv och myndigheter i Kalmarregionen, med syfte att stärka universitetsstaden Kalmar och dess framtid.