Workshop

Centrum för ledarskap i Småland har fått ännu ett projekt inom området innovationsdrivande ledarskap

Det är Familjen Kamprads stiftelse som beviljat 3,4 miljoner kronor för två års arbete med start i september 2023. Det nya projektet ska bidra till utveckling av ledarskap på landsbygd och engagerar forskare inom ledarskap och idrottsvetenskap.

– Vi är mycket glada över att kunna fortsätta arbeta med ledarskap i Småland. Genom att bygga på de metoder vi redan utvecklat kan vi sprida befintlig kunskap och tillsammans med verksamma ledare bygga ny kunskap, säger Magnus Forslund, lektor i företagsekonomi och initiativtagare till Centrum för ledarskap i Småland vid ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet.

På många orter, särskilt i landsbygder, har idrottsmiljön en viktig funktion som nod för mer än enbart idrott. I takt med arbetsmarknadens skärpta krav på formell kompetens ställs många utan sysselsättning och avlönade arbeten. Idrottsrörelsen har potential att nå personer som står långt från arbetsmarknaden, dels med ideella meningsfulla uppdrag men även i rollen som arbetsgivare på en annars svag lokal arbetsmarknad. I detta blir ledarskapet centralt.

Företagsledare är ofta aktiva även i ideell verksamhet på sin ort och ser behovet av en levande landsbygd också för ett hållbart och långsiktigt näringsliv utanför de större tätorterna. Ett levande föreningsliv underlättar för företag – och offentliga organisationer – att såväl rekrytera som behålla personal.

Företagen kan också lära av det ledarskap som utövas inom ideell sektor där ledare ofta är duktiga på att skapa engagemang underifrån och arbeta med hög grad av involvering. I företagens värld har detta visat sig bli allt viktigare för att kunna arbeta med ständig förbättring och förnyelse på alla nivåer inom organisationen

Erfarenheter både från idrottsvetenskapen och Centrum för ledarskap i Småland visar att skapande av goda mötesplatser, nätverkande och gemensamt lärande är av betydelse för att stärka och utveckla ledarskap.