kartbild

Community, Belonging, foreignness. The Impact of Labor and Merchant Migration from the North Sea Region in New Spain, 1550-1640

Gemenskap, tillhörighet, främlingskap avslöjar den centrala roll som arbetskrafts- och handelsmigration från Nordsjöregionens spelade i Nya Spanien under en kritisk period i bildandet av det koloniala samhället. Långt ifrån att vara en marginell migration, som man hittills hade trott, var närvaron av migranter från Nordsjöregionen strategisk för expansionen och upprätthållandet av den spanska monarkin i Amerika och Asien på grund av deras bidrag av arbetskraft, teknisk kunskap, kommersiella nätverk och transnationellt kapital. Genom en tvärsnittsanalys av effekten av denna migration på samhället, politiken och ekonomin i Nya Spanien visar detta arbete hur det är omöjligt att berätta historien om det spanska imperiet utan att ta hänsyn till den roll som icke-spanska européer spelade i dess bildning och utveckling.


E-bok tillgänglig i Open Access.
Den här publikationen är GPRC-märkt (Garanterat Peer-Reviewed Content).