Mathilda lämnar över priset till Nina

Dags att nominera till Stora IT-kompetenspriset 2022

Stora IT-kompetenspriset delas ut till ett företag eller en organisation som utmärkt sig inom utbildning och kompetensutveckling på ett speciellt positivt sätt. Bakom priset står institutionen för datavetenskap och medieteknik vid Linnéuniversitetet.

När Stora IT-kompetenspriset 2020 delades ut i Växjö stod Visma från Växjö som vinnare. Detta var andra gången som Visma plockade hem vinsten och de har utvecklat sin samverkan med utbildning på ett imponerande sätt och arbetar strategiskt med kompetensutveckling av den egna personalen. För mer information om vinnarna se artikeln som publicerades i samband med utnämningen: Visma Spcs vinnare av Stora IT-kompetenspriset 2020

Dags att nominera arbetsgivare till Stora IT-kompetenspriset 2022

Inget pris delades ut under 2021 utan 2021 och 2022 kommer att slås samman till ett pris. Utbildningssamverkan har påverkats mycket av den pågående coronapandemin, att inte kunna ses fysiskt som vi är vana vid har gjort det svårare för vissa men samverkan har funnits och fortsatt.

Är du utbildningsanordnare har du möjlighet att vara med och påverka. Detta eftersom det är utbildningsanordnare i Kalmar och Kronobergs län på gymnasie-, yrkeshögskole- och universitetsnivå med utbildningar med IT-inriktningar som utgör grunden för nomineringsprocessen och ansvarar för att förse arbetsgruppen med ett material för nomineringarna. Kontakta projektkoordinator Diana Unander för mer information om hur du kan delta i arbetet.

Läs mer om Stora IT-kompetenspriset