Studenter som sitter vid datorer

Databasnyheter 2022 från UB

Inför 2022 har UB två nya databaser från Oxford, samt nya e-bokskollektioner och en uppgradering av Juno.

Oxford Dictionary Of National Biography Online innehåller specialskrivna biografier över avlidna personer (från romartiden till 2000-talet) som på något sätt har bidragit till Storbritanniens historia.
Länk till Oxford Dictionary Of National Biography Online

Oxford Reference Online Premium Collection innehåller ett stort utbud av samlänkade ordböcker och ämnesreferensverk publicerade av Oxford University Press. Resursen innehåller cirka 300 referensverk.
Länk till Oxford Reference Online Premium Collection

Juno total. Databasen Juno uppgraderas från Premium till Juno total. Förutom det tidigare innehållet med lagkommentarer från Norstedts juridik och Lexino, tidskrifter mm, omfattas nu även drygt 200 svenska e-böcker. E-böckerna är sökbara via Juno.
Länk till Juno 

Två nya e-bokskollektioner från Springer Nature med böcker utgivna 2021: Engineering och dels Earth and environmental science, totalt 1 500 titlar.
Länk till Springer