Vårblommor

Debatt 2022: Pedagogisk forskning – relevant för vem och för vad?

Tidskriften Pedagogisk Forskning (www.pedagogiskforskning.se) i Sverige bjuder under år 2022 in till en nationell debatt på temat ”Pedagogisk forskning – relevant för vem och för vad?”
för att diskutera framtidens pedagogiska forskning. Vilka är utmaningarna för utbildning, skola och lärande och vilka bidrag kan den pedagogiska forskningen ge? Hur formeras och organiseras kunskapsområdet givet olika förväntningar i samhället?

Den vetenskapliga tidskriften Pedagogisk Forskning i Sverige följer, dokumenterar, granskar och debatterar forskning inom det pedagogiska kunskapsområdet i form av forskningsartiklar, essäer, debattartiklar, recensioner av nyutkommen litteratur och fakultetsopponenters sammanfattade synpunkter på aktuella doktorsavhandlingar.

Sedan starten 1996 har tidskriften blivit ett centralt forum för att driva kunskapsutvecklingen och den samlade diskussionen kring pedagogiska frågor i Sverige framåt. Tidskriften vänder sig till alla som är intresserade av pedagogiska frågor, men riktar sig särskilt till forskare, lärare, rektorer, doktorander och studerande vid universitet och högskolor i Sverige och övriga Skandinavien. Tidskriftens ägs av föreningen SWERA och drivs sedan 2018 i Linnéuniversitets regi.

Ett antal ledande företrädare får en särskild inbjudan till att medverka i årets debatt, men alla intresserade har möjlighet att delta och att skicka in ett debattinlägg under 2022. De första debattartiklarna publiceras redan i april.  

Mer information om tidskriften Pedagogisk Forskning

Kontakt

Hör gärna av er till redaktionen ifall ni har några frågor!