Studenterna Sebastian Orehovacki Månsson, Garance Etienne Roussel och Paula Schneewindr

Masterstudenter i design ställer ut på Vandalorum

Under november ställer studenter på masterprogrammet i Design+Change ut sina designprojekt om hållbara transporter på Vandalorum i Värnamo. Projekten har tagits fram tillsammans med fyra samarbetsparterners och grundar sig i den aktuella utställningen Active cargo som visas där just nu.

De 12 studenterna som ställer ut går första året på masterprogrammet och läser nu kursen Design Processes and the Complexity of Sustainability: Sustainability and Design. En kurs där det ingår att de ska samverka med samhället.

– I år blev vi inbjudna av Vandalorum att samverka med företag och ställa ut resultatet. Startpunkten för projektet är formgivaren Jenny Nordbergs utställning Active cargo, berättar Lena Håkanson, som undervisar på kursen.

Jenny Nordberg är en av Sveriges främsta formgivare och i sin utställning undersöker hon transporter och visar verk där hon ifrågasätter om transporter av gods måste vara passiva, om det istället kan vara en del av produktionen.

Kursen startade med besök på Vandalorum och föreläsning och workshop tillsammans med Jenny. Därefter åkte studenterna ut på företagen i grupper, för studiebesök.

Gruppen som består av studenterna Sebastian Orehovacki Månsson, Garance Etienne Roussel och Paula Schneewindr är nöjda med projektstarten.

– Den var intressant och inspirerande och vi fick ett trevligt bemötande både på Vandalorum och Byarums Bruk, våra samarbetspartners. Vi hade ett bra flyt i vår grupp redan från början.

Uppgiften har varit att fokusera på transporter hos samarbetsföretagen och komma med förslag på hur dessa kan bli mera hållbara.

– I vår grupp har vi utforskat alternativa sätt att designa produkter som involverar minimal transport på alla nivåer, berättar Paula.

Företagen har haft en viktig roll i samarbetet och gruppen har haft stor hjälp av sin partner.

– Byarums Bruk har varit en mycket öppen, hjälpsam och uppmuntrande samarbetspartner som svarat på våra frågor snabbt och korrekt. De har också hjälpt till att finansiera våra prototyper och utställningsmaterial, fortsätter Paula.

Under kursen har studenterna har arbetat väldigt brett med olika lösningar och framtidsscenarier i sina designprojekt. Just för Byarums bruk presenterar gruppen följande lösning.  

– Vi har med hjälp av artificiell intelligens designat produkter på ett sätt som använder resurser smartare, möjliggör användandet av lokala biomaterial, minskar transporter och som på så vis ger utrymme för företaget att växa på ett mer holistiskt hållbart sätt, förklarar Sebastian.

Lena Håkanson och Anna-Karin Arvidsson, vid institutionen för design, undervisar på kursen. De är nöjda med samarbetsprojektet och tycker att det är viktigt för studenterna att använda sina kunskaper och få feedback utanför universitetet.

– Det är ett sätt för dem att utöka sitt nätverk samt visa företagen vad en designer har för kunskap inom områden som hållbarhet, samtidigt som de får en insikt i hur företag med olika typer av produktion arbetar, säger Lena.

På frågan om vad som är mest spännande med de lösningar som studenterna presenterar, säger de båda.

– Att studenterna har arbetat med transport så brett och hittat lösningar som innebär allt från att använda emballage på nytt och mera hållbart sätt till att minska transporter genom att ändra produktionen och byta ut material till mer närproducerat och ändra produktionsmetoder.

– Det är också en fin möjlighet för studenterna att ställa ut sina projekt på Vandalorum och nå ut till en målgrupp som de annars inte möter, avslutar Lena.

Mer information
Utställningen Beyond transportation visas till 4 december. Samarbetsföretagen i projektet är Axelent, Babybjörn, Byarums Bruk och Essem Design


Läs mer om utställningen Active Cargo på Vandalorum