Fritidshem

Det här behövs för att fritids ska fungera för alla

I nya skrifter från Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, har forskare tittat på vad som krävs för att fritidshemmens verksamhet ska fungera för alla barn.

I november 2022 publicerade SPSM tre nya skrifter om fritidshemmens verksamhet. Två av skrifterna är framtagna av forskare från Linnéuniversitetet. Marina Wernholm, lektor i pedagogik, undersöker hur fritidshemslärare arbetar för att ge extra anpassningar och särskilt stöd. För att fritidshemmen ska kunna arbeta inkluderande är det avgörande att rektor har kunskap om fritidshemmens uppdrag, att det finns stöd från elevhälsan och ett gott samarbete med klasslärare.

– Det är anmärkningsvärt att fritidshemslärare i så liten utsträckning är delaktiga i utformningen av extra anpassningar och särskilt stöd med tanke på att stöd ska ges utifrån en helhetssyn på eleven och elevens utbildning, säger Marina Wernholm.

Peter Karlsudd, professor i pedagogik, undersöker hur fritidshemslärare kan organisera sitt arbete och agera för att öka barnens känsla av tillhörighet. Vilka förutsättningar behövs för att kunna göra det och vad är viktigt för att skapa en inkluderande fritidshemsmiljö?

– Resurser, i form av elevassistenter till exempel, följer inte alltid med elever under tiden på fritids och elevhälsans stöd riktas oftast enbart mot skoldagen. Det kan vara en förklaring till att vi ser färre inkluderande och fler särskiljande lösningar även för fritidsverksamheter, säger Peter Karlsudd.

Mer information och kontakt

Hör gärna av er till Marina Wernholm och Peter Karlsudd för mer information!