Gemensam bild på de fyra doktorander presenterade sin forskning vid en internationell konferens om integrerad vård i Odense, Danmark

Doktorander deltog vid internationell konferens om integrerad vård i Odense

Fyra doktorander inom forskargruppen ReAction group presenterade sin forskning under en internationell konferens om integrerad vård i danska staden Odense 23-25 maj. Vid konferensen samlades forskare från en rad olika discipliner och länder för att dela erfarenheter och sprida forskning. Allt med syfte att förbättra möjligheterna för att skapa en integrerad vård för medborgare.

Integrerad vård gör det möjligt för kommuner, primärvård och sjukhus att stödja äldre personer att vistas i sina egna hem så länge som möjligt. Ett sammanhängande och integrerat hälso- och sjukvårdssystem är kan bidra till att lösa de demografiska utmaningarna och att minska tiden patienter tillbringar på sjukhus.

Under konferensen presenterade fyra av forskargruppens doktorander sin forskning:

  • Ann-Therese Hedqvist presenterade bidraget Interlacing the threads of seamless care. Interprofessional collaboration in care transitions for older people with complex care needs.
  • Susanna Strandberg presenterade Patients and healthcare professionals´experiences regarding patient safety when using telemonitoring of chronic diseases at home.
  • Linda Ljungholm presenterade What are the essentials in continuity of care on the chronic care trajectory for patients and family carers?
  • Camilla Wennerberg presenterade Evaluation of a digital self-care support for prostate cancer rehabilitation.

Läs mer: