Stipendiehögtid vid Linnéuniversitetet

Donation till Linnéuniversitetet möjliggör utlysning av nya stipendier för studenter

Genom en stipendiefond utlyses nu 25 stipendier à 50 000 kr till Linnéuniversitetets studenter.

Donationen kommer ifrån Irene och Bo Adolfssons stiftelse, vars stipendiefond baseras på parets testamente. Avsikten är att dela ut stipendier till begåvade, lovande och behövande studerande vid Linnéuniversitetet.

– Det är med stor tacksamhet Linnéuniversitetet mottar denna donation till förmån för våra studenter, säger rektor Peter Aronsson.

Studenter vid Linnéuniversitetet kan nu söka stipendierna som avser studier och uppehälle. Sökande ska vara födda i Kalmar kommun och kan ha uppnått en ålder om högst tjugosex år.

Mer information

Sista ansökningsdag är 30 april, 2022. Läs mer om kriterierna för stipendierna här

Utdelning sker vid Linnéuniversitetets stipendiehögtid under november månad.

Vid frågor kontakta stipendier@lnu.se 

Stiftelsen förvaltas av Svenska Handelsbanken AB https://stiftelser.lansstyrelsen.se/sök