Studievägledare och elever på besök på Linnéuniversitetet

Elever nöjda med uppsökande studievägledning

Under våren har en grupp elever vid Grimslövs folkhögskola deltagit i ett nytt vägledningsprojekt tillsammans med studievägledare på Linnéuniversitetet. Projektet har haft fokus på metoden ¨Inåt, utåt och framåt¨, där gruppen bland annat har arbetat med självkännedom och målsättning. Det var ett gäng nöjda elever som nu har satt punkt för projektet.

Studievägledarna Maria Sahlström och Pernilla Stahl har haft ett för Linnéuniversitetet unikt vägledningsprojekt, där de har mött en grupp elever på plats på Grimslövs folkhögskola.

Projektet är en del i att utveckla Linnéuniversitetets strategiska och operativa arbete för breddad rekrytering. Syftet är att genom gruppvägledning minska tröskeln för högre studier.

Idén bygger på att söka upp och skapa samarbeten med verksamheter och skolor som arbetar studieförberedande och vägledande. Därigenom skapas sammansättningen av vägledningsgrupperna.

– För att skapa ett tryggt och öppet forum sker gruppvägledningen i skolornas och verksamhetens egna lokaler. Därför har vi varit på plats på Grimslövs folkhögskola vid tre tillfällen under våren, berättar Maria och Pernilla.  

Gruppvägledningen har baserats på workshops och hemuppgifter i tre steg med fokus ¨Inåt, utåt och framåt¨. Eleverna har då arbetat med självkännedom, arbetsmarknadskunskap, utbildningsutbud och målsättning, för att utveckla sin förmåga att göra väl underbyggda studie- och karriärval.

Frida Sandstedt studievägledare på Grimslövs folkhögskola är glad för att de har deltagit i projektet. Hon tycker att det bästa är att Maria och Pernilla har tagit sig tid att komma ut till folkhögskolan för att möta eleverna.

– Jag tror att gruppvägledningen har ökat elevernas självkännedom och till viss del deras självförtroende. Jag tror också att det inte känns lika skrämmande att ta steget till högre studier, säger Frida.

Studiebesök på Linnéuniversitetet

Projektet avslutades i slutet av mars med att gruppen gjorde ett studiebesök på Linnéuniversitetet. Programmet för besöket var baserat på de yrkesintressen som dykt upp under projektet, vilket inspirerade eleverna.

– Det var väldigt intressant att besöka universitetet och lyssna på information om olika utbildningar. Man får en annan inblick, säger Ebba en av deltagarna.

De elever som vi möter är alla nöjda med gruppvägledningen och känner att de är mer säkra på vad de vill göra i framtiden. Alla siktar på att studera vidare på Linnéuniversitetet.

– Vi är intresserade av sjuksköterskeprogrammet, förskollärarprogrammet och socialpedagogik, inriktning ungdoms- och missbruksvård, berättar Ebba, My och Ida när studiebesöket är avslutat.

Utvärderingen från gruppen är positiv, så nu finns ett underlag för hur projektformen kan utvecklas. Studievägledarna är också nöjda genomförandet.

– Genom projektet har vi fångat upp gruppens egna röster och föreställningar om utbildning och framtidsfrågor. Då får vi ökad förståelse om personer vi möter i vägledningsarbetet och bli bättre på att inspirera och vägleda fler till universitetsstudier, avslutar Maria och Pernilla.