studenter på campus

Enkät om hur studenter mår

Vi alla på Linnéuniversitetet är en del av EUniWell-gemenskapen och arbetar med ett projekt om psykisk hälsa och välbefinnande för studenter. EUniWell är ett konsortium som förenar sju europeiska universitet, bland annat Linnéuniversitetet.

Ett mål med EUniWell är att samarbeta mellan universiteten för att förstå och förbättra samhällets välbefinnande. 

Därför ber vi dig som studerar vid Linnéuniversitetet att vänligen fylla i den anonyma enkäten som finns länkad här. Sista dag att svara är 25 april. 

Enkäten har som syfte att avgöra om det finns någon skillnad i hur nöjda studenter är med de tillgängliga resurserna för psykisk hälsa och välbefinnande vid de olika universiteten som ingår i EUniWell. 

Resultaten presenteras vid 2022 The Mental Health Symposium i Budapest, Ungern. Syftet med Symposiet för mental hälsa är att betona vikten av medvetenhet om mental hälsa bland EUniWell-gemenskapen och i synnerhet för studenter. 

Länk till enkäten finns här: https://forms.gle/RazuxHJNRckLFgeW6 

Det etiska godkännandet för enkäten, som kommer från Semmelweis Universitet i Ungern, bifogas här. 

Studenternas psykiska välbefinnande är ett viktigt ämne som måste tillmätas betydelse. Därför uppskattar vi mycket din tid och dina svar på enkäten. 

/Soniya Billore och Lali Lindell, Ekonomihögskolan, koordinatorer för The Mental Health Symposium vid Linnéuniversitetet

 

Mer information om vad EUniWell är finns här.