pigment och glasmassa

Glas och glasriket i fokus för sommarskola

15 studenter och sex lärare deltog under en intensiv vecka i juni i sommarskolan Mediating Socioecological Emergencies om nutid och historia kring glas och glasbruk i glasriket.

Sommarskolan är ett initiativ från gruppen Environmental Humanities for Well-being som skapats inom vårt europauniversitet EUniWell, och den har även fått såddfinansiering från EUniWell.

Ola Ståhl, lektor i design, var kursansvarig för årets sommarskola.

Hur har det varit att skapa sommarskolan tillsammans inom EUniWell?

– Att arbeta tillsammans med ett konkret ”case” som glas och glasriket har varit mycket produktivt och givande för oss lärare, säger Ola. Och jag hoppas våra studenter tycker samma sak.

– Samarbetet inom EUniWell har varit en mycket produktiv grogrund för samverkan, både mellan lärosäten och inte minst tvärvetenskapligt mellan olika ämnen såsom antropologi, historia, design, filosofi med flera.  

Hur gick själva sommarskolan?

– Den gick bra. Vi befann oss mestadels på plats i Kosta. Kosta är i det här sammanhanget inte bara en plats, utan även en del av själva ämnet vi studerade – glas och glasriket i nutid och med historiskt perspektiv.

– Våra studenter fick möjlighet att utforska materialet glas och kontexten glasriket både tvärvetenskapligt och konstnärligt. Det är ett viktigt och komplext forskningsobjekt när vi pratar om environmental humanities.

Planen är alltså att den här sommarskolan ska genomföras varje år?

– Ja, vi planerar för ett årligt återkommande, ambulerande projekt mellan de deltagande EUniWell-universiteten. 

Vill du veta mer?

Mer information om sommarskolan Mediating Socioecological Emergencies finns här. https://lnu.se/en/meet-linnaeus-university/current/news/2022/mediating-socioecological-emergencies/

Läs mer om projektet The Environmental Humanities for Well-Being på EUniWell:s webbplats