glänsande kub stående på ena hörnet

Europeiskt centrum för digitalisering etableras i Sydsverige

EU-kommissionen har utsett DigIT Hub Sverige till en Europeisk digital innovationshubb (EDIH). DigIT Hub ska verka för ökad digitalisering i Skåne, Blekinge och Kronoberg. Bakom hubben står 29 organisationer och samarbetspartner, däribland Linnéuniversitetet.

DigIT Hub Sverige är en av fyra EU-finansierade hubbar som placeras i Sverige. Den ska verka för ökad digitalisering och är nationellt prioriterad och regionalt förankrad i Skåne, Blekinge och Kronoberg.

Hubben ingår i ett nyetablerat europeiskt nätverk av digitala innovationshubbar, där kompetens och resurser samlas för att stödja den digitala omställningen av små och medelstora företag samt offentlig sektor. Initialt räknar EU-kommissionen med att 136 EDIH:er kommer att finansieras runt om i Europa, med inriktningar som kompletterar varandra.

Sydsvenskt samarbete

Bakom DigIT Hub står 29 organisationer och samarbetspartner i Skåne, Blekinge och Kronoberg, varav en är Linnéuniversitetet. Dessa driver hubben under minst tre års tid med en budget på cirka 65 miljoner kronor. Hubben förväntas vara fullt operativ under hösten 2022, men redan nu kan man som organisation ansöka om att få hjälp med sin digitalisering.

Vid Linnéuniversitetet är fakulteten för teknik den formella partnern, men även andra delar av universitetet är välkomna i samarbetet.

– För vår del innebär DigIT Hub ett utökat nätverk för samverkan i både södra Sverige och Europa, kopplat till smarta städer och smart industri. Vi kommer att vara engagerade på en rad olika sätt. Dels genom insatser som stärker kompetensen i företag, dels genom att hitta idéer och utmaningar för djupare samverkan med det omgivande samhället inom forskning, säger Diana Unander som är projektkoordinator vid Linnéuniversitetet.

Centrum för digitalisering

Som utsedd EDIH kommer DigIT Hub Sverige att fungera som ett center för digitalisering, dit organisationer kan vända sig för att få tillgång till kunskap, testmiljöer, rådgivning eller finansiering. Målsättningen är att använda digitalisering som en motor för att utveckla bättre arbetsmetoder, produkter eller tjänster, och möta behov hos kunder, medarbetare och medborgare som blivit alltmer digitala.

Läs mer på Digit Hub Sveriges webbplats.