Ukriansk stadsbild med byggnader och bilar

Expertlista med koppling till Ukrainakrisen

Linnéuniversitetet har flera experter och forskare som utifrån sina ämnen och forskningsområden kan kommentera den uppkomna situationen i Ukraina.

(Sidan uppdateras löpande. Är du forskare vid Linnéuniversitet och önskar vara med på listan? Kontakta pressansvarig Ulrika Bergström)

Politik

 • Natia Gamkrelidze doktorand i statsvetenskap och hennes projekt utforskar stormaktspolitiken och småstaternas säkerhet, med relationen mellan Ryssland, USA, Nato, EU och Georgien i fokus. Hennes projekt utforskar den politiska elitens uppfattningar och dess inflytande på beslutsfattandet och är därmed väl insatt i hur den ryska eliten agerar och tänker om före detta sovjetrepubliker. Under våren 2022 var hon stipendiat vid Davis Center for Russian and Eurasian studies, vid Harvard University i USA  .

  - Artikel på Middle East Institute site, om Rysslands invasion av Ukraina i relation till Rysslands tidigare invasion av Georgien 2008 The limits of the Georgia prism in Ukraine

 • Douglas Brommesson – professor i statsvetenskap med försvars-, säkerhets- och utrikespolitik som huvudområden. Hans forskningsintressen omfattar utrikespolitisk analys, religion och politik, samt partipolitik.

 • Patric Lindgren - lektor i statsvetenskap med fokus på säkerhetspolitik och internationella relationer

Journalistik, kommunikation och propaganda

 • Medieinstitutet Fojo – stöd och resurser för journalister som bevakar Rysslands invasion av Ukraina

 • Michael Ranta - docent i konstvetenskap som forskat kring anti-semitisk och nazistisk samt maoistisk bildpropaganda och också väl förtrogen med med sovjetisk sådan.

 • Renaud de La Brosse – professor i journalistik som forskat om mediernas och journalisternas roll under processen vid en övergång till demokrati och i krissituationer, som till exempel krig och väpnad konflikt. Ett annat huvudområdet är hur medier bidrar till att den allmänna sektorn i en demokrati fungerar på ett smidigt sätt.
 • Örjan Petersson - universitetsadjunkt i medie- och kommunikationsvetenskap. Undervisat på journalistutbildningen vid Belarusian State University i Minsk och därigenom insatt i området journalistik och kommunikation i en belarusisk kontext.

 • Veronika Menjoun - mångårigt verksam som journalist och projektledare på Fojo, samt 25 års erfaranehet av mediautveckling i Östeuropa (Ukraina, Belarus, Ryssland, Kaukasus och Centralasien).

 • Kristoffer Holt - professor i media- och kommunikationsvetenskap vid institutionen för medier och journalistik, med fokus på alternativa medier, desinformation och propaganda.

Religion och historia

 • Torsten Löfstedt - docent i religionsvetenskap som studerat pingströrelsen och de ortodoxa kyrkorna i Ukraina, Ryssland och Belarus. Disputerat i slaviska språk.

 • Anders Fröjmark - docent i historia med erfarenheter från samarbetsprojekt i Östersjöområdet och ett kontaktnät i främst Litauen, Lettland, Polen och Belarus. Hans intressområden rör de historiska perspektiven på de områden som nu är Ukraina och Belarus, främst arvet från det litauiska storfurstendömet under 1300- och 1400-talen och dess efterträdare det polsk-litauiska samväldet, religionens betydelse i Östeuropa och Sovjetunionen som statsbildning.

Demokrati och mänskliga rättigheter

 • Per Bauhn - professor i praktisk filosofi, som har ägnat en stor del av sin forskning åt mänskliga rättigheter. Hans senaste bok är Leva fritt och leva väl. En studie i moral, mening och mänskliga rättigheter (Fri Tanke förlag, 2020).

 • Magnus Hagevi – professor i statsvetenskap vars forskning fokuserar på politiskt beteende, partier, parlament och religionssociologi med ett särskilt intresse för svensk politik och jämförande politik.

 • Tobias Bromander – universitetslektor och prefekt
  på fakulteten för samhällsvetenskap. Forskar bland annat om politiska skandaler, politisk kommunikation, mediernas roll och uppgifter i det demokratiska samhället, politikens medialisering, politiskt ledarskap, mediernas makt över politiken och gestaltningen av politiker samt politiska partier.