Student på nollning, fotad bakifrån.

Fadderutbildning som ett led i att välkomna studenterna

Linnéuniversitetet arbetar sedan flera år tillsammans med studentkåren Linnékåren med utbildning av faddrar för att de nya studenterna ska få bästa möjliga start på sin studietid. Efter två år med digitala utbildningar kommer i år 700 studenter att samlas på plats för fadderutbildning i Kalmar och i Växjö.

Studenthälsan och studentkåren har varje vår en utbildning för de studenter som ska ansvara för höstens introduktioner inom sina studentföreningar och därefter en fadderutbildning för de studenter som har direktkontakten med alla nya. Efter två år med pandemianpassade upplägg kommer det i år att bli en efterlängtad nystart med utbildning på plats.

  • Vi har tagit till oss önskemål från tidigare faddrar om behovet att mötas, diskutera och byta erfarenheter. I år prövar vi även att ha den stora fadderutbildningen på våren, för att föreningarna sedan ska ha mer tid för sina egna förberedelser och minska stressen.

Syftet med fadderutbildningen är att de nya studenterna ska känna sig tryggare, såväl akademiskt som socialt, säger Maria Larsson, sektionschef på Studenthälsan vid Linnéuniversitetet.

Årets utbildning kommer att belysa ledarskap, inkludering, att hantera svåra situationer och alkohol.

Tid: tisdag 3 maj och torsdag 5 maj kl 16-20 i Växjö och onsdag 4 maj kl 16-20 i Kalmar.  

Kontaktpersoner

Maria Larsson, sektionschef på Studenthälsan vid Linnéuniversitetet, mobil
070–606 98 11, mejl maria.larsson@lnu.se

Stina Hultberg, projektsamordnare på Studenthälsan vid Linnéuniversitetet, mobil 070-296 86 38, e-post stina.hultberg@lnu.se

Ali Al-Zargani, studiesocialt ansvarig Linnékåren, Växjö, mobil 070–481 99 53, e-post social.v@linnek.se  

Isak Sörmander, studiesocialt ansvarig Linnékåren Kalmar, mobil 070-481 99 45, e-post social.k@linnek.se