Faluröd stuga i Småland

Familjen Kamprads stiftelse ger 25 miljoner till forskning inom kultur- och besöksnäringen i Småland

För att stärka forskning och entreprenörskap inom den småländska kultur- och besöksnäringen, har styrelsen för Familjen Kamprads stiftelse beslutat att lämna 25 miljoner kronor i bidrag till Linnéuniversitetet.

Satsningen på området kulturentreprenörskap leds av professor Anders Högberg, institutionen för kulturvetenskaper vid Linnéuniversitetet och ska pågå i fem år, med start under 2022.

– Stiftelsen vill bidra till att stärka entreprenörskapet inom kultur- och besöksnäringen i Småland. I projektet kommer en rad kulturaktörer att delta med syfte att stärka både den egna ekonomin och den regionala attraktionskraften, säger professor Lena Fritzén, verkställande ledamot i Familjen Kamprads stiftelse.

Projektet ska arbeta tillsammans med regionala samverkanspartners och kulturentreprenörer som till exempel läns- och konstmuseerna, världsarvsplatser, läns- och regionteatrar och konsthallarna, regionala och kommunala kulturförvaltningar fria kulturskapare och näringslivsutvecklare.

– Det känns fantastiskt att få ett samverkansprojekt av denna storlek på plats och vi ser verkligen fram emot att börja arbetet, säger Anders Högberg som skapat projektet tillsammans med Marina Jogmark, lektor på Ekonomihögskolan och biträdande projektledare.

Ambitionen är att genomföra ett forskningsbaserat samverkansprojekt som både utvecklar kunskaper och förmågor hos regionala kulturentreprenörer och samtidigt bidra till att förbättra Linnéuniversitetets kulturentreprenörliga kunskaper och kompetenser inom forskning, utbildning och samverkan.

Projektet, som har fokus på Småland, med nationell och internationell in- och utblick har fått namnet InKuiS (Innovativt kulturentreprenörskap i samverkansforskning), sker i samverkan mellan forskare på Fakulteten för konst och humaniora, Fakulteten för teknik och Ekonomihögskolan samt ett 70-tal samhällsaktörer.

– Vårt syfte är att forskningen ska komma fler till gagn. Att den kan utveckla kulturvärden och stärka företagsamheten i Småland och att det i sin tur skapar attraktionskraft som bidrar till ökad social hållbarhet, utveckling och tillväxt, säger Anders Högberg. 

Aktörer i projektet

Delprojektledare från Linnéuniversitetet

Institutioner: Läns- och konstmuseerna, världsarvsplatser, läns- och regionteatrar, konsthallar, kulturförvaltningar och näringslivsutvecklare.

Fria kulturskapare och andra aktörer: musikscener, kulturfestivaler, kulturarrangörer, konstscener och gallerier, konsthantverkare, besöksnäringen, företag, regionala och lokala förbund, föreningar och intresseorganisationer.

Den digitala världen: Digitaliseringens möjligheter konkretiseras i produkter för att förstå efterfrågan, tillgängliggörande av utbud och för att skapa nya digitala affärsmodeller.

KONTAKT
Anders Högberg, projektledare, 070-858 06 19, anders.hogberg@lnu.se
Lena Fritzén, verkställande ledamot, 070-837 75 49, lena.fritzen@familjenkampradsstiftelse.se

Ulrika Bergström, pressansvarig, 070-259 36 29, ulrika.bergstrom@lnu.se