Rektorsmötet

Fjärde rektorsmötet för EUniWell: Utvidgat samarbete och undertecknad deklaration om Open Education

För fjärde gången samlades nyligen rektorer och andra ledande företrädare för alla nio EUniWell-universitet till ett rektorsmöte. Sammanlagt deltog 75 delegater i ett spännande och intensivt kunskapsutbyte vid Semmelweis universitet i Budapest, Ungern.

För fjärde gången samlades nyligen rektorer och andra ledande företrädare för alla nio EUniWell-universitet till ett rektorsmöte. Sammanlagt deltog 75 delegater i ett spännande och intensivt kunskapsutbyte vid Semmelweis universitet i Budapest, Ungern.

Bland programpunkterna fanns ett antal sessioner som ägnades åt strategiskt utbyte om bland annat styrning, studentengagemang samt diskussioner kring ansökan för fortsatt finansiering från EU-kommissionen inom Europauniversitetsutlysningen 2023.

En viktig punkt vid rektorsmötet var undertecknandet av EUniWell:s Declaration on Open Education. Genom deklarationen ska EUniWell främja principerna kring öppen utbildning samt uppmuntra och stötta medarbetare att använda och utveckla metoder för öppen utbildning.

Läs mer om EUniWell