del av bokomslaget

Flera nya publikationer inom området digitalisering

Forskare inom kunskapsmiljön Digitala transformationer är aktuella med två nya publikationer, varav en är fritt tillgänglig för nedladdning utan kostnad.

Boken Information and knowledge organisation in digital humanities, som givits ut på förlaget Routledge, finns nu även i en open access-version hos Taylor & Francis. Det innebär att alla som är intresserade kan ta del av innehållet utan kostnad. En av de båda redaktörerna för boken är Koraljka Golub, professor i biblioteks- och informationsvetenskap och en av ledarna för forskargrupperna Digital Humanities och Information Institute vid Linnéuniversitetet.

På förlaget Springer har boken Visualizations and dashboards for learning analytics publicerats. I den har doktoranden Johanna Velander, docent Nuno Otero och professor Marcelo Milrad vid institutionen för datavetenskap och medieteknik skrivit ett kapitel. Kapitlet heter We know what you were doing och handlar om att förstå studenters oro angående inlärningsanalys och visualiseringsmetoder i system för lärandehantering.

Forskningen vid Linnéuniversitetet som har bidragit till båda publikationerna är en del av arbetet inom Kunskapsmiljö Linné Digitala transformationer.