Anders Fröjmark

Föreläsning: Kriget i Ukraina – den djupa historien, tolkningen av densamma och gammaldags imperiepolitik

FOKUS UKRAINA | Föreläsning med Anders Fröjmark, docent i historia

I föreläsningen berättar Anders bland annat om:

  • En historisk bakgrund i grova drag: begreppet "rus", Ukraina, Gyllene Horden, Storfurstendömet Litauen, Rzeczpospolita, Putins selektiva historiesyn, med mera.
  • Religionen: den östligt ortodoxa kyrkan, patriarken Kirill och hans imperialistiska anspråk, motsättningen mellan "zapadniki" och "slavofiler"
  • Arvet från Sovjetunionen: "Det stora fosterländska kriget" som definierainde moment, kriget som myt- och religionssurrogat, den bortglömda historien.
  • Varför håller så många i dagens Ryssland fast vid Putin? Desinformation, begreppet "ordning", en sorts trygghet, ett stänk av övergivenhetskänsla.