demonstration med plakat med texten "demokrati" i ett hjärta

Författare sökes till antologi om en ifrågasatt demokrati

Den liberala demokratin ifrågasätts allt mer. Hur ska vi försvara den och utveckla den? Kunskapsmiljön En ifrågasatt demokrati söker nu författare till en antologi om demokratin, där forskare och utövare skriver kapitlen tillsammans i form av en dialog. Sista dag för att presentera sin idé är 21 oktober 2022.

Den fria världen står inför sin största utmaning sedan Berlinmurens fall: ifrågasättandet av den liberala demokratin. Syftet med Kunskapsmiljö Linné: En ifrågasatt demokrati är att möta denna samhällsutmaning och utveckla en av mänsklighetens största landvinningar, den liberala demokratin.

Ett steg i detta arbete är det projekt som kunskapsmiljön planerar i form av en antologi. Temat för boken är detsamma som för kunskapsmiljön, ”en ifrågasatt demokrati”. Man söker nu författare som är intresserade av att delta.

– Antologin kommer inte att ha den traditionella formen med kapitel, utan ska innehålla tio interaktioner. Tanken är att forskare och praktiker, alltså praktiskt verksamma personer, ska interagera, berättar Magnus Hagevi som är professor i statsvetenskap och ledare för kunskapsmiljön.

– Varje interaktion inleds med att en forskare – kanske är det du? – skriver en text utifrån sin forskning. Sedan reflekterar en praktiker över det forskaren skrivit. Praktikern avslutar med att ställa någon eller några frågor tillbaka till akademikern, som besvarar dem. Till sist avslutas interaktionen med en kort gemensam text från akademikern och praktikern, säger Magnus Hagevi.

Många tänkbara ämnen

En ifrågasatt demokrati har kopplingar till ett antal olika ämnen som media och journalistik, statsvetenskap, sociologi, genusvetenskap, freds- och utveckling, socialt arbete, polisforskning och pedagogik. Magnus Hagevi tar ämnet pedagogik som ett exempel på vad man menar med interaktion.

– Tänk dig att en forskare inom pedagogik författar en text, till exempel om skoldemokrati. Denna text kommenteras sedan av en samhällskunskapslärare: hur relaterar forskningsresultaten till lärarens erfarenhet? Texten avslutas med att läraren ställer en eller ett par frågor till forskaren som hen besvarar. I en sista text avslutas interaktionen med en kort gemensam text av forskaren i pedagogik och läraren.

Intresserad av att vara med?

  • Texten bör vara akademisk, men ändå läsvänlig för personer utanför akademin. Maxgränsen för en interaktion är 10 000 ord (inklusive tabeller, figurer, noter och referenser). För den första akademiska texten är maxgränsen 5 000 ord, praktikerns reflektion har en maxgräns på 3 000 ord, akademikerns svar en maxgräns på 2 000 ord och det gemensamma svaret en maxgräns på 1 000 ord. Språket är svenska.
  • Din idé på interaktion bör vara inom temat "en ifrågasatt demokrati" och ange vem som ska författa såväl den akademiska texten som praktikerns text. Idén bör beskrivas med minst 500 och högst 1 100 ord.
  • Vi vill ha ditt förslag senast fredag 21 oktober 2022. På eftermiddagen tisdag 15 november genomför En ifrågasatt demokrati en workshop. Vi vill då att du presenterar din idé och diskuteras andras.
  • Under vinter och vår 2023 träffas antologiförfattarna på olika workshopar. Tanken är att antologin publiceras hösten 2023.
  • Magnus Hagevi, ledare för En ifrågasatt demokrati, är redaktör för antologin.

Välkommen med din idé för vårt antologiprojekt om en ifrågasatt demokrati! Anmäl ditt intresse genom att mejla till ifdem@lnu.se.