gruppbild på deltagarna i konferensen

Forskare diskuterade åldrande på svensk-italiensk konferens

Vid den första fysiska konferensen inom nätverket Swetaly presenterade tre forskare från institutionen för hälso- och vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet sin forskning.

Swetaly är ett samarbete mellan ett trettiotal universitet i Sverige och Italien. Det initierades 2019 av Göteborgs universitet och har fokus på åldrande, akademisk frihet och artificiell intelligens (AI).

Den första fysiska konferensen inom nätverket arrangerades 13–15 juni av Centrum för åldrande och hälsa (AgeCap) i Göteborg och hade temat healthy ageing (hälsosant åldrande). Under konferensen, som samlade 60 deltagare från olika delar av Sverige och Italien, diskuterades bland annat ålderism, utmaningar i att äldre personer deltar i forskning, samt tekniska lösningar för att öka hälsan hos äldre. Det introducerades även ett mentorprogram mellan seniora och juniora forskare för att öka samarbetet inom forskningen mellan länderna. 

Joakim Niklasson, Sofia Backåberg, Susanna Strandberg
Joakim Niklasson, Sofia Backåberg och Susanna Strandberg

Från forskargruppen The ReAction group vid Linnéuniversitetet deltog två doktorander, Susanna Strandberg och Joakim Niklasson, och en forskare, Sofia Backåberg, i konferensen. Joakim Niklasson presenterade Sedentary behavior among older adults som poster och muntlig presentation. Susanna Strandberg och Sofia Backåberg presenterade postern Innovative technology to enhance self-care management amongst older adults.

Mer information