grafisk bild av person som fångar koldioxidmoln från anläggningar i en håv

Forskare håller en workshop i Japan med fokus på ett koldioxidneutralt energisystem

I november äger MIRAI 2.0 Research & Innovation Week rum i Japan. Forskarna Leteng Lin och Truong Nguyen vid Linnéuniversitetet kommer att vara värdar för en workshop i hållbarhet, ”Mot ett koldioxidneutralt energisystem”. Planerandet av huvudtalare och föredragshållare pågår nu.

Är du intresserad av att delta i en workshop som fokuserar på CO2-avskiljning i energiproduktion och luft, med efterföljande utnyttjande och minskning av koldioxidutsläpp inom transportsektorn?

Vid MIRAI 2.0 Research & Innovation Week i Fukuoka, Japan, 15-18 november 2022, kommer docent Leteng Lin och lektor Truong Nguyen från institutionen för byggd miljö och energiteknik vid Linnéuniversitetet att, tillsammans med docent Roman Selyanchyn från Platform for Inter-/Transdisciplinary Energy Research (Q-PIT), Kyushu University, Japan, vara värdar för en workshop i hållbarhet på temat ”Mot ett koldioxidneutralt energisystem”.

Mer information om bakgrunden till workshopen och dess innehåll samt länkar finns i den engelska versionen av denna nyhet.