föreläsning vid träffen

Forskare inspirerade personal i vård och omsorg om digitalisering

Föreläsare från kunskapsmiljön Digitala transformationer samt ämnena ekonomi och e-hälsa delade kunskap och insikter om framtidens vård i ett nytt projekt för kompetensutveckling i Ljungby.

Campus Ljungby, en mötesplats för allmänhet, föreningar, kommun, region, näringsliv och studenter, har nyligen startat projektet Kompetenslyft välfärd. Syftet med projektet är att kompetensutveckla personal i vård och omsorg inom områdena digitalisering och ökad AI-tillämpning. Projektet finansieras av Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (ESF-rådet).

I början av oktober hade projektet sin första utbildning för ett femtiotal sektionschefer, undersköterskor, verksamhetschefer och andra medarbetare inom vård och omsorg. Dessa kom från Markaryds, Ljungby och Alvesta kommun, Region Kronoberg och Sjöriket AB.

Träffen innehöll inspirationsföreläsningar kring framtidens vård, e-hälsa och förändringsledning. Föreläsare var Anna-Lena Nilsson, Magnus Forslund och Marcelo Milrad från Linnéuniversitetet, samt Övertorneå kommun som presenterade sitt arbete med införande av digitalisering och digitala hjälpmedel.

– Samverkan är viktigt för att möta samhällsutmaningarna. Genom det avtal vi har med Ljungby kommun kan vi systematiskt identifiera områden och bygga strukturer för hållbara samarbeten. Digitalisering är ett område som Ljungby arbetar mycket med och därför är det naturligt att universitetets Kunskapsmiljö Linné: Digitala transformationer är med i detta samarbete, säger Valdete Hashani, samverkansrådgivare vid Linnéuniversitetet.

– Kompetenslyft välfärd är ett led i utvecklingen av God & nära vård, som är ett samarbetsprojekt mellan Ljungby kommun, Region Kronoberg och Campus Ljungby, berättar Maria Holmén, VD för Campus Ljungby.

– Vi kan se av det höga deltagarantalet vid träffen att behovet och intresset är stort. Vi är mycket nöjda med föreläsarnas kunskap och inspiration och hoppas att vi kommer att samarbeta fler gånger i framtiden, säger Gunilla Åström, projektledare för Kompetenslyft välfärd.