Antonio Macedo, docent vid institutionen för medicin och optometri visar hur förändringarna inuti ögat ser ut på en patient som drabbats av våt makuladegeneration.

Forskare söker mer effektiv behandling mot åldersrelaterad synnedsättning

Åldersförändringar i gula fläcken är den vanligaste orsaken till försämrad syn hos äldre personer. För de som drabbas av den allvarliga formen av sjukdomen krävs upprepade behandlingar för att kontrollera sjukdomsutvecklingen.
Ett nytt forskningsprojekt söker svaret på varför vissa personer svarar bättre på behandlingen. Förhoppningsvis kan detta leda till effektivare, säkrare och billigare behandling framöver.

Åldersförändringar i gula fläcken, så kallad åldersrelaterad makuladegeneration, är den vanligaste anledningen till försämrad syn hos äldre. I Europa har runt 60 miljoner den irreversibla sjukdomen, där de flesta drabbas av den milda varianten som innebär att synen försämras gradvis över lång tid.

Men ungefär en tiondel drabbas av den allvarliga varianten, kallad våt makuladegeneration. Då bildas små sköra blodkärl bakom näthinnan. När kärlen brister så skadas syncellerna, ofta med allvarlig synnedsättning som följd.

Påfrestande behandling

Sjukvården kan behandla våt makuladegeneration med hjälp av injektioner i ögat. Men i dagsläget finns det flera baksidor med behandlingsmetoden. Injektionerna hjälper endast tillfälligt och behöver upprepas livet ut, eftersom nya blodkärl fortsätter bildas i ögat. För vissa patienter med svåra symptom och där båda ögonen är drabbade kan det handla om så mycket som en behandling i månaden. Åtgärderna är både påfrestande för patienten och kostsamt för vården.

–Injektionsbehandlingen har två syften. Dels att torka ut läckage från befintliga blodkärl, dels att förhindra uppkomsten av nya blodkärl. Behandlingen stoppar synförlusten tillfälligt men hjälper sällan patienten att få sin syn tillbaka, förklarar Antonio Macedo, docent på institutionen för medicin och optometri vid Linnéuniversitetet.

Hos personer som drabbas av våt makuladegeneration bildas sköra blodkärl bakom näthinnan. När de brister frigörs blod och annan vätska som orsakar skada på syncellerna. Antonio Macedo, docent på institutionen för medicin och optometri visar hur förändringarna inuti ögat ser ut.
Våt makuladegeneration innebär att det bildas sköra blodkärl bakom näthinnan. När de brister frigörs blod och annan vätska som orsakar skada på syncellerna. Antonio Macedo, docent på institutionen för medicin och optometri visar hur förändringarna inuti ögat ser ut.

Nytt forskningsprojekt

Antonio Macedo leder ett nytt forskningsprojekt som undersöker varför injektionsbehandlingen varierar i resultat från person till person. I dagsläget är det oklart varför vissa svarar bättre på behandlingen.

–Vi behöver förstå varför blodkärlen fortsätter att komma tillbaka trots behandling och om det finns något sätt som vi kan motverka detta eller hitta kompletterande behandlingar, säger han.

En hypotes är att hur väl patienten svarar på behandlingen är kopplat till dess nivåer av vissa cytokiner, ämnen som finns i blodet.

För att undersöka om så är fallet kommer forskarna att följa behandlingen hos ett antal patienter som behandlas för sjukdomen i Kalmar län. Patienterna fortsätter att besöka vården som vanligt. Men samtidigt kommer deras blod att analyseras för att jämföra nivåer av cytokiner.

Forskningsprojektet innebär att forskare inom optometri och kemi samarbetar med sjukvården.

–Vi förmodar att vi kommer upptäcka förhöjda nivåer av vissa cytokiner hos de patienter som svarar sämre på behandlingen, säger Antonio Macedo.

Kan leda till mer effektiv behandling

Det handlar alltså om att finna gemensamma nämnare i blodet hos de patienter som svarar bra respektive dåligt på behandlingen. I förlängningen kan sådana upptäckter hjälpa forskarna att avgöra vilka faktorer som avgör huruvida behandlingen är framgångsrik eller inte.

Den kunskapen är viktig av flera anledningar. Det gör att vården kan sätta in befintlig behandling hos de patienter där den gör mest nytta. Men också som ett underlag för att utveckla mer effektiva behandlingsmetoder i framtiden.

 

Läs mer:

Forskningsprojektet ”Nya behandlingsvägar hos patienter som behandlas för ögonsjukdomen neovaskulär åldersrelaterad makuladegeneration” har utsetts till årets FORSS-projekt av Forskningsrådet i sydöstra Sverige, FORSS, som är medfinansiär.