Ovationer

Forskargruppen Art, Culture and Entrepreneurship bjuder in till en seminarieserie och en open acces-tidsskrift tillägnad studier av entreprenörskap inom konst och kultur

Är du intresserad av att utforska olika initiativ för att etablera nya former av organiserade praktiker inom området konst och kultur? Isåfall bjuder den nybildade forskargruppen Art, Culture and Entrepreneurship (ACE) in dig att delta i dess kommande seminarieserie och att bidra med material till den nyligen lanserade tidskriften ACE journal.

– Allt började förra våren som ett initiativ för att främja Linnéuniversitetets arbete för att uppnå de strategiska visionerna ”Det kulturella universitetet” och ”Det entreprenöriella universitetet” genom att bedriva forskning i skärningspunkten mellan konst, kultur och entreprenörskap, berättar forskningsledare Daniel Ericsson.

– Vi beviljades såddkapital från rektors strategiska medel för att bilda en forskargrupp och starta upp en seminarieserie, och här är vi nu!, fortsätter Daniel.

Forskargruppens seminarieserie startar 9 februari med en presentation av gruppen och de olika forskningsområden som gruppen kommer att jobba med.

– Som grupp definieras vi av ett gemensamt empiriskt intresse för entreprenörskap inom teater, opera, design, museum, litteratur, osv. Vår forskargrupp är dock verkligen interdisciplinär med medlemmar från fakulteten för konst och humaniora och ekonomihögskolan, och som sådan kännetecknas den av såväl teoretisk som metodologisk nyfikenhet och bredd. Detta är givetvis något som kommer att vara kännetecknande även för våra seminarier, fortsätter Daniel och uppmanar samtidigt alla som är intresserade av konst, kultur och entreprenörskap att ta kontakt med gruppen.

Den 9 februari lanserar gruppen även en digital, open access, fackgranskad tidskrift och plattform tillägnad studier av entreprenörskap inom konst och kultur. Syftet med tidskriften är att bidra med en intellektuell fristad för alla som är intresserade av entreprenörskap inom konst och kultur, och för att underlätta detta så är tidskriften indelad i tre olika sektioner, var och en med sitt speciella vetenskapliga syfte: Artiklar, Konst, och Recensioner.

– Vad gäller konstsektionen så tror vi att tidskriften kommer att vara ganska unik då vi i denna sektion strävar efter att kuratera olika typer av konstnärliga uttryck av kulturellt entreprenörskap, såsom noveller, essäer, poesi, musik och bildkonst som ifrågasätter, destabiliserar och kritiserar uppfattningar som tas för givna och värden som kopplas till entreprenöriella initiativ inom kultursektorn, förklarar Daniel.

Den första utgåvan av Art, Culture & Entrepreneurship beräknas komma ut våren 2023 och på tidskriften ser man fram emot att få in bidrag. För mer information, se Call for Paper på tidskriftens hemsida.

Länk till ACEs hemsida

Länk till tidskriftens hemsida