solnedgång över sädesfält

Sommarexperter 2022

Här finns en del av all den forskning som pågår vid Linnéuniversitetet och som möjligen kan vara mer aktuell nu under sommaren. Förhoppningsvis kan ämnena användas till olika uppslag och för inspiration.

Nota bene: Även forskare har sommarsemester, så även om de står med på listan kan det hända att de inte återkopplar lika snabbt som de brukar göra under resten av året.

Djur, natur och vatten

Alger, vattenkvalitet i Östersjön
Elin Lindehoff, lektor i marin ekologi, 0480-44 73 59, elin.lindehoff@lnu.se

Djurs beteende (evolution), ormar
Anders Forsman, professor i evolutionsbiologi, 070-627 27 38, anders.forsman@lnu.se

Djurskydd, djurskyddslagstiftning samt tillsyn över hundar och katter
Sirkku Sarenbo, docent i miljövetenskap, sirkku.sarenbo@lnu.se

Sportfiske i Östersjön och insjöar
Oscar Nordahl, postdoktor, 073-332 56 70, oscar.nordahl@lnu.se
Petter Tibblin, biträdande lektor i fiskekologi, 070-552 99 37, petter.tibblin@lnu.se

Fiskars sexliv, utbredning och beteende, parasiters påverkan på fisken, fiskdöden i Kalmarsund
Andreas Svensson, docent i evolutionär ekologi, 0480-44 73 19, andreas.svensson@lnu.se

Grunda vikar, vegetation och blåstång
Stefan Tobiasson, projektledare, 070-383 01 10, stefan.tobiasson@lnu.se
Jonas Nilsson, doktor i akvatisk ekologi, 0480-44 73 12, jonas.nilsson@lnu.se

Utfiskning
Per Larsson, professor i akvatisk ekologi, 070-622 37 79, per.larsson@lnu.se

Åska, varför åskar det, hur farligt är det och vad kan man göra för att skydda sig?
Pieter Kuiper, lektor i fysik, 070-051 16 03, pieter.kuiper@lnu.se

Fåglar i allmänhet, deras liv och leverne i synnerhet, sjukdomar i naturen
Jonas Waldenström, professor i zoonotisk ekologi, 070-201 82 18, jonas.waldenstrom@lnu.se

Granbarkborrar
Claes-Göran Alriksson, adjunkt i biologi, 070-557 28 26, claesgoran.alriksson@lnu.se

Miljön i inomhusklimatet, sanering av våra vikar med ny robotteknik, strandavfall – möjlig källa till näring och energiutvinning
William Hogland, professor i miljövetenskap, 070-585 83 52, william.hogland@lnu.se

Kultur

Barnlitteratur, sommarlovsläsning
Martin Hellström, lektor i litteraturvetenskap, 070-216 90 70, martin.hellstrom@lnu.se

Midsommarfirande och andra kalenderdagar
Anders Fröjmark, docent i historia, 070-889 70 29, anders.frojmark@lnu.se

Litteratur (feelgood-litteratur)
Piia K Posti, universitetslektor i litteraturvetenskap med postkolonial inriktning, 0470-70 86 07, piia.posti@lnu.se
Maria Nilson, docent vid institutionen för film och litteratur, 0470-70 89 16, maria.nilson@lnu.se

Hälsa, sport och friluftsliv

Sjövett
Andreas Backman, sjökapten och universitetsadjunkt, 073-513 33 08, andreas.backman@lnu.se

Sommarlovsaktiveteter och experiment för regniga dagar
Katrin Lindwall, adjunkt i medieteknik, 0470-70 89 33, katrin.lindwall@lnu.se

Barn, fysisk aktivitet och hälsa, hälsoeffekter av ultrauthållighetslopp (typ Ironman)
Patrick Bergman, lektor i idrottsvetenskap, 0480-44 63 32, patrick.bergman@lnu.se

Fotboll och affärer, organisation och innovation, idrottsturism, sport, idrott och friluftsliv
Magnus Forslund, lektor i företagsekonomi, 0470-70 84 35, magnus.forslund@lnu.se

Friluftsliv – människans plats i naturen, Ironman – fysiologiska reaktioner
Tom Danielsson, universitetsadjunkt i idrottsvetenskap, 073-933 51 93, tom.danielsson@lnu.se

Hälsoeffekter av friluftsliv
Jonas Ahnesjö, lektor i idrottsvetenskap, 0480-44 63 65, jonas.ahnesjo@lnu.se

Goda utvecklingsmiljöer i idrott
Per-Göran Fahlström, lektor. Telefon 0470-70 80 55, pergoran.fahlstrom@lnu.se

Samhälleliga värden av idrott
Lars Behrenz, docent i nationalekonomi, 072-216 51 08, lars.behrenz@lnu.se

Ungdomsidrott och etik
Susanne Linnér, lektor, 0470-70 86 97, susanne.linner@lnu.se

Shopping, e-handel
John Jeansson, lektor i informatik, 0707-50 20 98, john.jeansson@lnu.se
Miralem Helmefalk, lektor i företagsekonomi med inriktning mot marknadsföring, 0480-49 71 12, miralem.helmefalk@lnu.se

Underhåll och driftsäkerhet, säkerhet och punktlighet i tåg- och flygtrafik samt produktions- och driftsäkerhet
Basim Al-Najjar, professor i systemekonom, 070-765 30 51, basim.al-najjar@lnu.se
Mirka Kans, docent i systemekonomi, 076-760 36 68, mirka.kans@lnu.se

Är du forskare vid Linnéuniversitetet och bedriver forskning med anknytning till sommaren eller sommarrelaterade aktiviteter? Vill du vara med på listan? Kontakta kommunikationsavdelningen.