Jenny ström herold och Magnus Levin i bibliotekmiljö

Hur tacklar översättare svåra fraser? Ny forskning undersöker olika strategier

Olika utformning på språk tvingar översättare att hitta strategier för att behålla flyt i texten och samtidigt vara trogen originalet. Tack vare finansiering om 3,3 miljoner kronor från Vetenskapsrådet kan språkvetarna Magnus Levin och Jenny Ström Herold undersöka dessa strategier för en av översättarens utmaningar: nominalfrasen.

Projektet heter ”Att översätta komplexitet: Nominalfraser i engelsk-svensk-tysk kontrast” och kommer att pågå i tre år. I det undersöker forskarna hur översättare tar sig an så kallade nominalfraser, fraser som kan bestå av flera efterföljande substantiv. Magnus Levin berättar med ett exempel hur de ställer till det för översättare.

– Ett exempel på en sådan engelsk fras är ”the climate change denial movement” där fyra substantiv följer på varandra. Även närbesläktade språk kan skilja sig betydligt ifrån varandra i hur nominalfraserna är uppbyggda. Detta blir tydligt om vi direktöversätter exemplet till svenska: ”klimatförändringsförnekelserörelsen”.

Detta är en typisk situation där översättaren behöver omformulera frasen för att skapa läsvänlighet, samtidigt som resultatet ska hållas troget originaltexten.

Flera olika strategier

Hur gör då översättare för att undvika svårlästa ord med flera substantiv staplade på varandra?

– Vad gäller språkspecifika tendenser så verkar svenskan exempelvis föredra att placera mer information efter huvudordet, exempelvis ”rörelsen för klimatförnekelse”, jämfört med engelskan och tyskan, säger Jenny Ström Herold.

En annan tendens är att översättare brukar göra översättningar mer tydliga för läsaren än vad originalen är.

Använder universitetets stora databas

Inom forskningsprojektet ska forskarna nu undersöka olika strategier för att ta sig an nominalfraser i översättningar mellan svenska, engelska och tyska.

Som underlag används Linnéuniversitetets databas med populärvetenskapliga facktexter översatta mellan alla tre språken. Den utgörs av allt från biografier till kokböcker och självhjälpslitteratur och omfattar fem miljoner ord, vilka kommer att analyseras både statistiskt och sedan på ett djupgående vis.

Läs mer:

Forskningsprojektet ”Att översätta komplexitet: Nominalfraser i engelsk-svensk-tysk kontrast” är del av forskargruppen The Linnaeus University English-German-Swedish Corpus (LEGS), som jämför engelska, svenska och tyska språkstrukturer.