Barn hänger i träd

Forskning presenteras på nationell konferens: Fritidshemmets pedagogiska uppdrag INSTÄLLD

Linnéuniversitetets Marina Wernholm forskar om fritidshem och barns användande av digitala verktyg. I november presenterar hon resultat från forsknings- och utvecklingsprogrammet (FoU) Fritidshemmets pedagogiska uppdrag (2019-2022) på en nationell skolkonferens i Stockholm.

Syftet med forsknings- och utvecklingsprogrammet var att med stöd av forskning utveckla kvalitet och likvärdighet i fritidshemmens verksamhet, i linje med läroplanens skrivningar. Syftet var också att genom samarbete mellan lärare och forskare låta de verksammas kunskaper och erfarenheter utgöra grund för gemensam kunskapsutveckling och ny forskning inom området fritidshemspedagogik. I presentationen ges en övergripande bild över publicerade studier i projektet, samt en mer ingående beskrivning av en av Marinas studier ”Fritidshemslärares erfarenheter av extra anpassningar och särskilt stöd i fritidshemmet”.

Deltagande forskare i projektet har skrivit en antologi ”Perspektiv på Fritidshemmets pedagogiska uppdrag. Praktiker och forskare på gemensam upptäcktsfärd i det fritidshemspedagogiska landskapet”. I kapitlet ”Digitala lekplatser i fritidshemmet” problematiseras digitala lekplatser i fritidshemmet, då det verkar vara ett område som kan betraktas som ett spänningsfält. Kapitlet tar utgångspunkt i Marinas forskning om barns lärande i lek i en hybrid verklighet.

Mer information och kontakt