Händer som håller pusselbitar

Forskningsanslag på 5,6 miljoner kronor beviljat

Mats Hammarstedt beviljades 5.600.000 kronor från Familjen Kamprads Stiftelse för projektet "Entreprenörskap på landsbygden – effekter på arbetsmarknadsetablering och livskvalitet". I projektet ingår även Lina Aldén och Per Skedinger.

Alla beviljade anslag

familjenkampradsstiftelse.se/beviljade-anslag