studenter sitter runt ett bord

Forskningsuppdrag: Bilden av svensk skola i media, särskilt TV

Svensk skola i media - Kunskapsresultaten i skolan är ett område som vid flera tillfällen fått uppmärksamhet i svenska media. Även ökad segregation, psykisk ohälsa samt friskolekoncerners vinstuttag debatteras flitigt.

Bland annat har SVT under 2022 sänt två TV-serier om skolan: Vetenskapens värld: Det svenska skolexperimentet (fyra avsnitt) och Vem mördade skolan? (sex avsnitt). Utöver TV-mediet förekommer inslag om skolan naturligtvis i andra medier såsom på internet, i radio, tidningar och poddar.

Frågan är dock vilken kunskap vi har om bilden av den svenska skolan i media. För att kunna ge en forskningsbaserad bild av medias porträttering behöver bilden av den svenska skolan i media undersökas. Utbildning i förändring (UiF) och Nämnden för lärarutbildning (NLU) utlyser därför 200 000 SEK för att genomföra analys av framträdande medieinslag om svensk skola (t.ex. de två TV-serierna ovan), till exempel genom diskursanalys. Uppdraget kan utföras av en eller flera forskare, snarast, dock senast under 2023.

Ansökan

Sökande skall ha doktorsexamen och dokumenterad kunskap om skola och utbildning. Att vara verksam i Linnéuniversitetets lärarutbildning är meriterande.

Ansökan ska innehålla en tidsplan för arbetet och en beskrivning av vilken typ av analys som föreslås, vad den kan bidra med samt hur studien ska genomföras.
Ansökan bedöms av sakkunniga utsedda av ledningsgruppen för UiF utifrån vetenskaplig kvalité och genomförbarhet samt forskarens/forskarnas kompetens i förhållande till projektet.

Skriv högst en A4-sida och skicka senast 21 oktober 2022 till charlotte.silander@lnu.se. Uppdraget ska redovisas i form av en skriven text (gärna som manus till artikel) samt vid en presentation vid ett av UiF:s eller NLU:s seminarier eller konferenser.