snö

Fortsatt undervisning och examination på plats i våra lokaler

Enligt Folkhälsomyndigheten och regeringen ska vi fortsätta ha undervisning och examination på plats i våra lokaler. Under kortare perioder och vid vissa tillfällen kan digital undervisning användas för att glesa ut i lokalerna och undvika trängsel.

Med anledning av de nya restriktionerna som börjar gälla den 12 januari inför vi ytterligare smittskyddsåtgärder: 
  • Om möjligt erbjuds extra omtentatillfällen för dig som inte kan delta vid ordinarie tentatillfälle på grund av symptom, sjukdom eller hemkarantän. 

  • Munskydd finns att hämta ut i Infocenter under ordinarie öppettider. Infocenter i Kalmar finns i hus Stella och Infocenter i Växjö finns i hus H.

I tentamenssalarna finns också möjlighet att få munskydd. Där finns även handsprit. 

Vi har alla ett stort eget ansvar när det gäller att hålla avstånd, att inte bidra till klungbildning och att stanna hemma vid symptom och sjukdom.

Den viktigaste åtgärden är enligt Folkhälsomyndigheten att alla som har möjlighet vaccinerar sig. Om du ännu inte tagit din första vaccinationsspruta - vaccinera dig nu! Har du tagit din andra spruta, se till att boka tid för den tredje sprutan när det blir din tur.