barn som hoppar i gräs

"Förvandla fritidshemmet till en mötesplats för alla"

Forskargruppen för fritidspedagogisk forskning vid Linnéuniversitetet har skrivit en replik på en ledare i Smålandsposten den 16 december 2022.

Läs artikeln i Smp: Förvandla fritidshemmet till en mötesplats för alla.