Gruppbild med samtliga forskare och doktorander inom eu-projektet Innovate dignity som samlades i Växjö 25-28 oktober

Framtidens äldreomsorg i fokus när doktorander och forskare från fem europeiska länder träffades i Växjö

Den 25 till 28 oktober samlades doktorander och forskare i vårdvetenskap inom EU-projektet Innovate Dignity för att presentera sin forskning. Deltagarna kommer från Grekland, Norge, England, Danmark och Sverige och har gemensamt att de arbetar med hur äldreomsorg kan utvecklas.

Evenemanget "Training the next generation of leaders to deliver innovations in dignified sustainable care systems for older people" hölls på campus i Växjö den 25 till 28 oktober. Det genomförs som en del i EU-projektet ”Innovate Dignity”.

Under veckan har doktoranderna som är knutna till projektet presenterat sin forskning och tagit emot återkoppling. Även grupparbeten presenterades med fokus på nyckelresultat för policyinflytande. Samtliga presentationer spelades in för att finnas tillgängliga på Innovate Dignitys hemsida framöver. Det genomfördes även planering för hur man kan sprida forskningsresultat och planering för publiceringsstrategi samt för en projektutställning i februari i Aarhus, Danmark och slutkonferens i Birmingham, England i juni 2023.

Från Linnéuniversitetets sida bedrivs forskningen i projektet med inriktning på hur äldreomsorgen bättre kan bemöta äldre som är drabbade av långvarig psykisk ohälsa.

Läs mer om projektet ”Stöd och omsorg till äldre personer med psykisk ohälsa” som ingår i forskningsmiljön ”Hälsa, vårdande och lärande på livsvärldsteoretisk grund (HVL)"

Bild på sal med forskare under presentation av projekt av doktorander
forskare presenterar inom Innovate dignity eu projekt
Innovate dignity logo