Barn som tittar på någon som skapar musik under Frihamnsdagarna i Göteborg, augusti 2022

Make Music Matter! #forabetterday på Frihamnsdagarna i Göteborg

Efter succen på Järvaveckan i juni medverkade Linnéuniversitetet och
nätverket Make Music Matter! på Frihamnsdagarna i Göteborg 25-27 augusti.

Sedan en tid tillbaka sammarbetar Linnéuniversitetet och Make Music Matter! med Tim Bergling Foundation och Stiftelsen Signatur i ett projekt som heter STORIES #ForABetterDay. Det är ett unikt skolprojekt med stort fokus på musik, kreativitet, digital teknik och välmående. Som ett led i detta sammarbete deltog Linnéuniversitetet och nätverket Make Music Matter! på Frihamnsdagarna.

Syftet med  deltagandet var att främja kreativitet och välmående hos unga samt ge nya möjligheter att arbeta med musik som uttrycksform och kommunikationsmedel. Ett ytterligare syfte var att nätverka och skapa kontakter och förutsättningar för eventuella framtida projekt. 

Delar av programinnehållet var specifikt anpassat för att skolor ska delta med sina elever, vilket gjorde att flera hundra elever från årskurs 5, 6 och 8 från olika skolor deltog.

Barn som spelar musik

De populäraste aktiviteterna bland skolungdomarna var att testa att spela in demo, prova på att Dj-a, samt stå på scen och uppträda. Utöver skoleleverna var det många andra unga som provade på Dj-ing eller att skapa musik med hjälp av dator. Totalt spelades det in ett tjugotal demos och cirka 50 ungdomar uppträdde på scenen.

Uppträdande på scen, Frihamnsdagarna
Barn som sjunger, Frihamnsdagarna

Make Music Matter! Frihamnsdagarna möjliggjordes  av Linnéuniversitetet, Tim Bergling Foundation, Signatur - Insamlingsstiftelse för musikfrämjande och Soundtrap by Spotify. 

Frihamnsdagarna är en demokratisk mötesplats där samtal och idéer som leder till förändring kan uppstå.