Linnéuniversitetet i Almedalen 2022

Almedalen 2022: Friktion och möjligheter i en ifrågasatt demokrati

Linnéuniversitetet höll tre programpunkter under Almedalsveckan. Vi hade ett panelsamtal om vilka som bör politiker och journalister, sedan pratade våra forskare pratade om hur skolan möter hotet mot demokratin samt vad som är vetande och tyckande när det gäller trygghetsmätningar.

Några ämnen som diskuterades på panelsamtalet var frågan om självcensur, om att rusta sig, och att det krävs mod – och detta gällde både hos politiker och journalister. 

I panelen deltog Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande i Växjö kommun, Diamant Salihu, journalist på SVT, Hanna Andersson, projektledare för Demokratijouren vid Medieinstitutet Fojo, Linnéuniversitetet, samt Tobias Bromander, lektor i statsvetenskap, Linnéuniversitetet. 

Se panelsamtalet här:

Tobias Bromander, lektor i statsvetenskap och prefekt vid institutionen för pedagogik och lärande vid Linnéuniversitetet, föreläste och presenterade ny forskning om hur svensk skola bör agera för att möta utmaningarna opch hoten mot demokratin. 

Se föreläsningen här:

Hur resultaten av trygghetsmätningar tolkas och används var frågan i centrum för ett samtal om brott och (o)trygghet.

I samtalet deltog Peter Lindström, professor i kriminologi, Linnéuniversitetet, Ola Kronkvist, prefekt vid institutionen för kriminologi och polisiärt arbete, Linnéuniversitetet, samt Conny Johansson, kommunpolis i lokalpolisområde Gotland, Polisen. 

Se samtalet här: