gammalt arkivskåp med en låda utdragen

Fyra miljoner till forskning om intelligent hantering av arkiv

Ett nytt projekt ska undersöka hur artificiell intelligens kan framtidssäkra våra kulturarv, genom att hantera arkivmaterial och ge bättre sökning i och tillgång till dem.

Syftet med forskningsprojektet är att jämföra de krav som ställs på arkiv av olika slag med de möjligheter som artificiell intelligens, AI, erbjuder. I arbetet kommer man att använda öppen data från Riksarkivet och Riksantikvarieämbetet.

Projektet kommer att ta upp två typer av forskningsfrågor:

  • Hur skulle AI-baserade metoder för arkivering kunna se ut?
  • Vilka fördelar skulle arkivering med hjälp av AI erbjuda samhället? Kan det hjälpa till med att framtidssäkra kulturarvsinstitutioner? Kan det tjäna allmänhetens intresse, till exempel bekämpa falska nyheter och propaganda?

Projektet har fått titeln Artificial Intelligence as the Risk and Opportunity for the Authenticity of Archives (Artificiell intelligens som en risk och en möjlighet för tillförlitlighet hos arkiv) och är ett samarbete mellan Linnéuniversitetet och Uppsala universitet. Det har beviljats 4 miljoner kronor av Wallenbergstiftelsernas forskningsprogram WASP-HS, som är ett initiativ för forskning inom humaniora och samhällsvetenskap inom AI och autonoma system.

– Bidraget, tillsammans med egen finansiering, gör det möjligt att anställa en doktorand på vardera lärosätet. Vår doktorand kommer att ha fokus på området digital humaniora och arbeta inom Kunskapsmiljö Linné: Digitala transformationer, berättar Marcelo Milrad, professor och ledare för Digitala transformationer.

– Doktoranden kommer att utforska i vilken grad AI kan tillämpas i arkiv, för att hantera arkivmaterial och ge bättre sökning i och tillgång till dem. Vi kommer också att titta på situationer när AI inte fungerar och behöver styras av en informations- eller ämnesexpert. I alla förslag kommer vi att lägga fram hur man bäst implementerar AI i arkiv för att säkerställa bättre tillgänglighet och synlighet av materialet, säger Koraljka Golub, professor i biblioteks- och informationsvetenskap och huvudforskare i projektet.

- -

Läs nyheten hos WASP-HS.